Dräger Travox 120 modifikovaný - podvodní

Dräger Travox 120 - upravený na podvodní kyslíkový rebrather.
Výrobce: 
Dräger
Země původu: 
SRN
Rok výroby: 
cca 1961 +
Kyslíkový dýchací přístroj Draeger Travox 120 modifikovaný, podvodní

Kyslíkový dýchací izolační přístroj Travox 120 vyráběla v letech 1961 - 1989 německá firma Drägerwerk AG. Je koncipován pro použití v nedýchatelném prostředí, například v požární ochraně s uzavřeným dýchacím okruhem s ochrannou dobou 120 minut. Má tři nezávislé systémy dodávky kyslíku, stálý, automatický a ručním přídavným ventilem.

Pro svou unikátní konstrukci (malou hmotnost a rozměry, uspořádání jednotlivých hlavních komponentů, koncepci redukčního ventilu a plicní automatiky) byl několika nadšenci u nás i v zahraničí snadno upravován na podvodní rebreather. Ono konstrukční unikum představovala především záměna  jednorázového louhového pohlcovače CO2 (dříve používaného v podobných přístrojích) za pohlcovač, ve kterém se pouze měnila jeho náplň na vápenném základě (např. Natrokalcit). Potápění s kyslíkovým přístrojem, který není určený k používání pod vodou, však může mít fatální následky; jeho úpravu proto mohou provádět jen osoby, jež mají určité technické dovednosti a s používáním takovýchto přístrojů pod hladinou jsou důkladně seznámeni.

Z čeho se přístroj Travox 120 skládá?

1. dýchací hadice s centrální přípojkou a odsliňovačem (sliníkem)
2. nádechová a výdechová komora s ventily
3. pouzdro plicní automatiky s přetlakovým ventilem a varovným
signálem
4. dýchací vak
5. pohlcovač CO2
6. redukční ventil s ručně přídavným ventilem a automatickým
proplachem
7. tlaková láhev s uzavíracím ventilem
8. manometr s vedením a uzavíracím ventilem
9. dvoudílná skříň přístroje s upínacími popruhy

K tomu, aby se stal přístroj bezpečným v podvodním režimu, bylo zapotřebí několik úprav. Originální Travox 120 je hasičský přístroj. Výdech vzdušnin jde přímo do pohlcovače CO2. V třícestném nátrubku s hadicemi a centrální přípojkou nejsou směrové ventily (nachází se daleko od náustku až na konci hadic v nádechové a výdechové komoře u přetlakového ventilu) a ústenka není uzavíratelná. I když nejsou směrové ventily u náustku a uzavírací náustek pro používání přístroje pod vodou zcela nezbytné, pro bezpečné potápění bych je ale vřele doporučoval.

Kyslíkový rebrather, neboli „kyslíkáč“ na mé webové stránce pochází z dílny Otomara Brázdy (*1943 - †2019), někdejšího technika a hloubkového potápěče Povodí Vltava. Na závěr své pracovní kariéry nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Hlavního města Prahy jako technik chemické služby a zajišťoval servis dýchací techniky pro hasiče. V té době už byly u HZS ČR založeny potápěčské skupiny a Otomar působil jako lektor odborného výcviku. Zde mohl využít svých teoretických znalostí a praktických dovedností z dlouholeté praxe profesionálního potápěče.

Ota předělal několik hasičských Travoxů 120 na potápěčské dýchací přístroje. Tyto hasičské Travoxi 120 byly u HZS koncem devadesátých let minulého století postupně vyřazovány a nahrazovala je modernější záchranná technika. Mému kamarádovi Františkovi Barešovi (technikovi chemické služby u HZS Pacov) a jeho kolegovi Lubošovi Hájkovi pomohl sehnat tyto přístroje, a také jim byl nápomocný v jejich úpravě na podvodní verzi. Převážnou část této úpravy přístroje si však oba provedli sami.

V popisu nehodlám podrobně popisovat postup úpravy přístroje na podvodní použití, ale krátce se zmíním o tom, které části přístroje prošly úpravami. Především bylo nutné upravit redukční ventil. Do matice a opěrky pružiny redukčního ventilu jsou navrtány díry pro odtok vody nad pružinou. Na druhé straně přístroje byla z plicní automatiky odstraněna jehla kuželky. Stávající pružinu nad přetlakovým ventilem nahrazuje pružina silnější. Do horního krytu jsou vyvrtány otvory pro průchod vzduchu při zanoření a pro volný odvod přebytečného kyslíky z přetlakového ventilu plicní automatiky.

Uživatel takto upraveného přístroje musí dodržovat celou řadu zásad směřujících k bezpečnému potápění. Od přípravy přes jeho použití, důslednou kontroly těsnosti všech spojů a prověření funkčnosti jednotlivých částí před vlastním ponorem až po údržbu, tedy vydezinfikování přístroje po potápění. Při koupi značkového rebreatheru je potřeba absolvovat kurz, který je pro bezpečné potápění naprosto nezbytný.

Děkuji Františkovi Barešovi, technikovi technikovi chemické služby u hasičského záchranného sboru, za zapůjčení dýchacího přístroje Travox 120 a poskytnuté informace o jeho úpravě na "podvodní" kyslíkový rebreather. Za cenné informace o úpravě Travoxu 120 na podvodní verzi a jeho používání pod vodou patří dík také Petru Leitnerovi (Kentovi).

Technické parametry:

Model:  Travox 120 
Výrobce:  firma Drägerwerk AG, Lübeck, Německo 
Délka: 485 mm
Šířka: 370 mm
Výška: 145 mm
Hmotnost přístroje:  10,9 kg
Objem tlakové láhve:  1 l
Typ média: 100% kyslík
Provozní tlak v láhvi: 20 MPa
Redukční ventil:  0,4 MPa
Stálá dávka: 1,4 - 1,7 l/min
Doba ponoru: 90 + 30 minut
Provozní teplota: -15°C až +40°C
Pohlcovač CO2: natronové vápno
Plnící objem pohlcovače:  2,24 l  
Dýchací vak: pogumovaná textilie
Pracovní objem vaku: ca 5 l
Třícestný ventil na konci hadic:  s centrální přípojkou pro připojení ústenky 
Ústenka:  Dräger bez ventilů s upínacími řemínky
Hadice:  duální s bočným vývodem
Dvoudílná skříň:     hliník  
Hloubka bezpečného potápění:  6 m

 

Dräger Travox 120 - upravený na podvodní kyslíkový rebrather.
Upravený Dräger Travox 120 - front.
Logo firmy Dräger a název přístroje na horním krytu
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - front.
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - back.
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - back.
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - side.
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - side.
Pohled na vzduchovou tlakovou láhev upevněnou na krytu přístroje pro plnění žaketu a suchého obleku.
Připojení centrálního připojení k ústence s náustkem.
Otevřený kyslíkový rebreather Travox 120 - back.
Unikátní uspořádání hlavních částí dýchacího přístroje v duralovém šasi .
Hlavní části kyslíkového rebratheru Travox 120: ústenka (31), nádechová hadice (7), potrubí stálé dávky (16), redukční ventil s uzávěrem přívodu k manometru (12), ruční přídavkový ventil (18), láhvový ventil (9), tlaková láhev (10), dýchací vak (4), plicní automatika (5), výdechový ventil (2), pohlcovač CO2, výdechová hadice (1).
Detailní pohled na redukční ventil s uzávěrem přívodu k manometru a ruční přídavkový ventil umístěný na pravé straně přístroje.
Upravený kyslíkový dýchací přístroj Travox 120 na podvodní - pohled z boku.
Detailní pohled na připojení nádechové a výdechové hadice a plicní automatiku umístěnou na levé straně přístroje.
Ústenka Dräger s upínacími řemínky. K nátrubku s hadicemi je přišroubována centrální přípojkou.
Detailní pohled na ústenku Dräger s náustkem odstrojenou od upínacích řemínků.
Detailní pohled na ústenku s náustkem odstrojenou od upínacích řemínků - front & back.
Detailní pohled na ústenku Dräger s náustkem s upínacími řemínky.
Pohled na vodotěsný manometr a odsliňovač neboli sliník.
Vnitřek horního krytu s vyvrtanými otvory pro odvod vzduchu při zanoření a pro  volný odvod přebytečného O2 z přetlakového ventilu.
Schéma kyslíkového dýchacího přístroje Travox 120 s popisem jednotlivých jeho částí v češtině.
Detail upraveného přetlakového ventilu. Do matice a opěrky pružiny jsou navrtány díry pro odtok vody nad pružinou.
Detailní pohled na tlakovou láhev s ventilem (10), redukční ventil (12), ruční přídavkový ventil (18) a uzavírací ventil k manometru (19).
Detailní pohled na pouzdro s výdechovým ventilem (2), pohlcovač CO2 (3), otevřená komora plicní automatiky bez jehly kuželky a upraveným přetlakovým ventilem (22) a pouzdro s nádechovým ventilem (6).
Přetlakový ventil se silnější pružinou (a), tlačka jehly kuželky musí být vystrčena (b).
Přetlakový ventil, v otvoru je vidět silnější pružinu (a), spodní část disku ventilu s vystrčenou tlačkou jehly (b).
Detailní pohled na pouzdro s výdechovým ventilem (2), pohlcovač CO2 (3), uzavřenou komoru plicní automatiky (22) a pouzdro s nádechovým ventilem (6).
Umístění dýchacího vaku uprostřed přístroje s připojením k pohlcovači CO2  a ke komoře plicní automatiky. Vzdušniny z pohlcovače proudí do dýchacího vaku a z vaku do plicní automatiky proudí kyslík.
Kompletní Dräger Travox 120 - upravený na podvodní kyslíkový rebrather.
Schéma dýchacího přístroje Travox 120 s označením jednotlivých těsnění a těsnících kroužků, „O“ kroužků s jejich rozměry v němčině. Schéma je ve vnitřku horního krytu.
Schéma uzavíracího ventilu s umístěním těsnících kroužků v němčině. Schéma je ve vnitřku horního krytu.
Otomar Brázda ve skafandru.
Zdroj: 
Dýchací technika, Ministerstvo vnitra ČSR – Odborné učiliště PO v Brně, 1987, s. 92 - s. 102.
Informace od uživatele přístroje Travox 120 Františka Bareše.
Informace od Petra Leitnera (Kenta).