Parašutistický výcvik

Titulní strana knihy Parašutistický výcvik
Autor: 
B. Petrov, N. Lobanov a A. Bělousov
Vydavatel: 
Naše vojsko, n. p. Praha
Rok vydání: 
1956
Jazyk: 
Čeština

Publikace je učební pomůckou parašutistické přípravy od základního výcviku až po sportovní vrcholový výcvik. Byla vítanou pomůckou pro instruktory a cvičitele parašutistických klubů a kroužků ve Svazarmu.

Pro české vydání byla kniha zvlášť upravena. V předmluvě jsou připomenuty výkony našich parašutistů, kterým byl v roce 1955 udělen titul „mistr sportu“. Tehdy to byli Koubek, Jedlička, Kaplan, Kriváň, Ozábal a další. První kapitola je věnována dějinám sovětského parašutismu.

Další kapitoly jsou věnovány teoretickým základům seskoku padákem, materiální části padáků, pozemní přípravy, organizace seskoků padákem a provoz, ukládání a opravy padáků. V této publikaci jsou populárně vysvětleny základy parašutistického sportu, popsány padáky v různých konstrukcích, zásady jejich skládání, směrnice pro používání padáků a metodické pokyny pro základní parašutistický výcvik a seskoky v různých podmínkách.
 

Poslední kapitola se zabývá metodikou výcviku, organizačními formami učební a výcvikové práce a pokyny pro instruktory. V příloze uvádí tabulky sportovních výkonů a všesvazových rekordů sovětských parašutistů.

Bibliografie:
Petrov B., Lobanov N, Bělorusov A. Parašutistický výcvik. Přeloženo z ruského originálu Podgatovka parašutista  vydaného nakladatelstvím DOSAAF v Moskvě 1954. Odborně přeložil a upravil major Ctibor Čejpa, teoretickou část Dr. Václav Golbach, schválilo MNO. Vydalo Naše vojsko, vydavatelství, národní podnik, Praha jako svou 1541. publikaci;  edice Knižnice letectví, svazek 18. Číslo publikace VA-13092. Vytiskla tiskárnu Naše vojsko, n. p. v Praze. Počet stran 268, 6 400 výtisků, první vydání. Cena váz. Výtisku 14,90 Kčs.

 

 

Titulní strana knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Ukázka z knihy Parašutistický výcvik
Zadní strana knihy Parašutistický výcvik