Sprint

Záchranná potápěčská vesta SPRINT.
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
ca. 1977+
Vintage Diving Vest Sprint, záchranná potápěčská vesta Sprint, Aquacentrum Praha, ČSSR.

Záchrannou potápěčskou vestu SPRINT vyráběl podnik Aquacentrum Praha, středisko Sportklimex. Vývoje vesty probíhal již od roku 1971. Jedna z prvních vest stejného názvu nevyhovovala bezpečnostním podmínkám stanovených Státní autorizovanou zkušebnou 212 Praha a musely být zcela předělána. Koncem roku 1974 pak podnik Aquacentrum Praha přestavil zcela nový výrobek. Nová vesta byla vyrobena z tkaniny (bavlna + viskóza) s nánosem kaučuku oranžové barvy na lícní a modré barvy na rubové straně. Hadice dýchacího systému prvního prototypu schválené vesty byla z tvrdé pryže, což ztěžovalo použití systému při výstupu na hladinu a také docházelo k vytržení hadice z nátrubku kolena. U nového prototypu vesty byla nahrazena již vrapovou hadicí, která dovolovala pohodlnější manipulaci s dýchacím rozvodem. Vesta byla vybavena pojistným ventilem a šroubením pro připojení tlakové láhve s pojistným ventilem. 

Plnění vesty se provádělo z tlakové láhve o obsahu 0,3 l. V náustkové komoře byl přetlakový ventil, který sloužil k odpouštění vzduchu z vesty při výstupu na hladinu. Dýchací rozvod umožňoval z naplněné vesty v případě nouze během výstupu dýchat. Odtahováním nátrubku ventilu v náustku bylo však potřeba obou rukou. V lemu dolní levé části vesty je otvor, který slouží pro vylití vody z vaku vesty.

Tím, že vesta byla z tvrdé tkaniny a na okrajích jen slepena a sešita bez širšího lemu, neposkytovala téměř žádný komfort.  Při naplnění vesty na plný objem (ca 14 litrů) docházelo ke svírání krku vnitřní hranou límce vesty. Potápěč při kompenzaci vztlaku pod vodou pociťoval kolem krku nepříjemné škrcení. Vesta se tak vysloužila příhodní název, „Škrtič“. Tímto názvem byla nejčastěji označována mezi širokou potápěčskou veřejností.

Záchranná vesta SPRINT byla také dodávána do ČSLA a potápěčských klubů Svazarmu. Byla součást potápěčské soupravy SP 20.Já jsem tuto vestu používal asi 9 let od roku 1976. S vestou Sprint jsem také plnil podmínky při zkoušce na stříbrný odznak v roce 1982 na Liptovské Mare. Později jsem již používal klubový Kompenzátor.

Fotografie potápěčské záchranné vesty pořídil Dušan Šuráni.

Technické parametry:

Obrysové rozměry před naplněním: 750 x 445 x 80 mm 
Objem naplněné vesty: 13,7 l
Hmotnost kompletní vesty: 3,25 kg
Hmotnost pod vodou: 1,7 kg
Pojistný ventil seřízený na přetlak: 14 ± 0,5 kPa
Přetlakový ventil  v náustku seřízen na:  8 ± 0,2 kPa
Objem tlakové láhve: 0,3 l
Plnící medium: stlačený vzduch
Provozní přetlak vzduchu v láhvi: 20 MPa
Zkušební přetlak vzduchu v láhvi: 30 MPa
Maximální hloubka použití: 70 m

 

Záchranná potápěčská vesta SPRINT.
Záchranná potápěčská vesta SPRINT - front.
Záchranná potápěčská vesta SPRINT - back.
Připojení tlakové láhve ke šroubení pro plnění záchranné vesty.
Tlaková láhev se třmenem k plnění tlakové láhve přepouštěním ze zásobníku vzduchu o obsahu např. 15 l.
Štítek s názvem výrobce tlakové láhve 0,3 l.
Jednotlivé části šroubení s pojistným ventilem.
Detail jednotlivých částí šroubení k tlakové láhve s pojistným ventilem - zleva: matice, těsnící kroužek, krček, těsnící kuželka, pružina a šroubení.
Tlaková láhev 0,3 l a šroubení.
Koleno s nástavcem k připojení hadice dýchacího rozvodu.
Kompletní náustek dýchacího rozvodu.
Rozložené části náustku dýchacího rozvodu s přetlakovým ventilem.
Rozložené části náustku dýchacího rozvodu s přetlakovým ventilem.
Kompletní pojistný ventil s krytkou.
Rozložené části pojistného ventilu.
Rozložené části pojistného ventilu.
Kompletní složený pojistný ventil, vlevo krytka ventilu.
Kompletní záchranná potápěčská vesta SPRINT - front.
Kompletní záchranná potápěčská vesta SPRINT - back.
Kompletní záchranná potápěčská vesta SPRINT.
Rozložena vojenská potápěčská souprava SP 20.
Vesta SPRINT v katalogu potápěčské soupravy SP 20 vydaného Aquacentrem Praha v roce 1977.
Vesta SPRINT v katalogu potápěčské soupravy SP 20 vydaného Aquacentrem Praha v roce 1977.
Vesta SPRINT v katalogu potápěčské soupravy SP 20 vydaného Aquacentrem Praha v roce 1977.
Vesta SPRINT v katalogu potápěčské soupravy SP 20 vydaného Aquacentrem Praha v roce 1977.
Vesta SPRINT v katalogu potápěčské soupravy SP 20 vydaného Aquacentrem Praha v roce 1977.
Vesta SPRINT v předpisu Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“, MNO Praha 1984.
Vesta SPRINT v předpisu Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“, MNO Praha 1984.
Titulní strana časopisu Vodní revue čís. 5/1975. Potápěči mají na sobě první schválený prototyp vesty Sprint s rovnou pryžovou hadicí. Fotografie Václava Kříže.
Článek Pavla Katze ve stati „S čím pod vodu?“ v časopisu Vodní revue 1974, čís. 3, str. 14.
Vesta SPRINT v katalogu podniku Aquacentrum Praha.
Svobodné Heřmanice, srpen 1982 – zatopený lom Šífr, zleva Jirka Štětina, Petr Kůstka, Dušan Šuráni a Olda Lukš.
Liptovská Mara, září 1982 - přezkoušení na stříbrný odznak, zleva Emil Zápeca (instruktor), Honza Kroupa a Dušan Šuráni.
Zdroj: 
Pavel Katz, S čím pod vodu? Časopis Vodní revue roč. 1974, čís.3, str. 14.
Katalog podniku Aquacentrum Praha.
Vojenský předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“, MNO Praha 1984.
Fotografie Václava Kříže v časopisu Vodní revue čís. 5/1975.