Záchranná vesta PL 40

Záchranná potápěčská vesta PL 40.
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
ca 1965+
Výrobní číslo: 
445101
Vintage Diving Vest PL 40, záchranná potápěčská vesta PL 40, Chirana n. p., Fatra Napajedla n. p., ČSSR.

Záchrannou potápěčskou vestu PL 40 pravděpodobně vyráběl národní podnik Chirana ve spolupráci s podnikem Fatra Napajedla. Tato záchranná vesta byla vyráběna pro ČSLA jako součást vojenské lehké potápěčské soupravy PL 40.
Vesta byla vyrobena z pryže potažené tkaninou, na okrajích slepena a sešita do tvaru chomoutu.  Na levé horní straně byla opatřena přetlakovým ventilem, který současně sloužil k ručnímu odpouštění vzduchu z vesty a tím snížení rychlosti výstupu potápěče na hladinu. Vlevo dole pak byla do vesty našroubována armatura s maticí G 5/8“ k připojení tlakové láhve o obsahu 0,5 l. Láhev byla k vestě jištěna upínacím řemínkem. Plnění vesty se provádělo pootevřením ventilu tlakové láhve a potápěč mohl vystoupat na hladinu. Vestu si potápěč upevňoval na tělo popruhem přes záda, který byl zakončený dvěma pásky s přezkami. Každá vesta měla své výrobní (sériové) číslo a na zadní straně límce byla opatřena razítkem výstupní kontroly.

Protože potápěčská souprava PL-40 se dostala i do potápěčských klubů Svazarmu, vestu používali i amatérští potápěči zejména při průzkumu jeskyň. Armaturu k připojení 0,5 l láhve nahradili napouštěcím ventilem k připojení nízkotlaké hadice s rychloupínáním připojené na LP port I. stupně automatiky.

Přetlakový ventil a armaturu k připojení tlakové láhve bezesporu dělal n. p. Chirana. Mně však zajímalo, který podnik vyráběl vlastní vestu. Vodítkem mi bylo písmeno „f“ v kruhu, umístěné v razítku výstupní kontroly, což byla značka n. p. Fatry Napajedla. V květnu 1955 byla tato značka zapsána do registru mezinárodních ochranných známek v Ženevě pro značení svých výrobků.
Nejdříve jsem se obrátil na archivářku Fatry Napajedla, a.s. s prosbou o pomoc a poskytnutí in formací o výrobci vesty. V archivu Fatry Napajedla se však o její výrobě nedochovala žádná dokumentace. Pokud nějaká dokumentace o výrobě vesty v archivu byla, tak byla zničena povodní v roce 1997. Nic méně mi bylo pracovnicí Fatry Napajedla sděleno, že vesta byla pravděpodobně vyráběna v některé z provozoven Fatry Napajedla. Materiál, ze kterého je vesta vyrobena mohl pocházet z produkce Gumotextu Břeclav. Uvítám jakékoliv relevantní informaci o výrobci této záchranné vesty.
Fotografie potápěčské záchranné vesty pořídil Dušan Šuráni.

Technické parametry:

Obrysové rozměry před naplněním: 650 x 490 x 80 mm 
Obrysové rozměry po naplnění: 600 x 460 x 150 mm
Objem naplněné vesty: ca 18 l
Hmotnost kompletní vesty: 2 400 g
Pojistný ventil seřízen na přetlak: 15 ± 0,5 kPa
Objem tlakové láhve: 0,5 l
Plnící medium: stlačený vzduch
Provozní přetlak vzduchu v láhvi: 15 MPa
Připojení k ventilu tlakové láhve: G 5/8“
Maximální hloubka použití:  40 m

 

Záchranná potápěčská vesta PL 40.
Záchranná potápěčská vesta PL 40 - front + back.
Záchranná potápěčská vesta PL 40 - front.
Záchranná potápěčská vesta PL 40 - back.
Připojení k ventilu tlakové láhve.
Detail pojistného ventilu.
Výrobní číslo vesty a razítko výstupní kontroly.
Záchranná potápěčská vesta PL 40 - front.
Upravená záchranná vesta PL 40 s připojením na hadici k I. stupni potápěčské automatiky - front.
Detail plnícího ventilu.
Upravená záchranná vesta PL 40 s připojením na hadici k I. stupni potápěčské automatiky - back.
Naplněna vesta PL 40 - front.
Naplněna vesta PL 40 - pohled z boku.
Záchranná vesta PL 40 na obrázku č. 38 v předpisu Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“, MNO Praha 1969.
Obrazec ve vestibulu Fatry Napajedla, a.s. V něm je písmeno „f“ v kruhu, které označuje mezinárodní ochrannou známku podniku.
Detail písmena „f“ v kruhu a vpravo současné logo společnosti Fatra Napajedla.
Vlevo detail razítka výstupní kontroly na zadní straně límce vesty. Vpravo detail z obrazce ve vestibulu společnosti Fatra Napajedla. Na obou obrázcích je písmeno „f“ v kruhu.
Detail písmene „f“ v kruhu – mezinárodní ochranná známka podniku Fatra Napajedla
Současné logo Fatry Napajedla, a.s.
Zdroj: 
Vojenský předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“, MNO Praha 1969
Publikace „Fatra 80. výročí svého vzniku - 2015“, vypracované Doc. PhDr. Jaroslavem Wicherkem, CSc. a Mgr. Karlou Dokulilovou.