Předpis Žen-24-6 (1984) Potápěčské práce a potápěčská technika

Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Vydavatel: 
MNO
Rok vydání: 
1984
Jazyk: 
Čeština

Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“ byl určen pro velitele, funkcionáře a potápěčům útvarů, jednotek a zařízení Československé lidové armády, u nichž jsou potápěči zařazeni, a vojenským školám.

Předpis je rozdělen na tři části. První část obsahuje rozdělení ženijních prací, jejich popis a význam, pokyny k provádění potápěčských prací a bezpečnostní opatření při provádění potápěčských prací. Ve druhé části je uvedena potápěčská technika používána v ČSLA, tj. potápěčská souprava SP-20, potápěčská souprava SP-20D, lehký potápěčský přístroj LPP-10, záchranný přístroj ZP-10, vzduchový vysokotlaký kompresor STAR II B/E a přenosná přetlaková komora DK-1.

Třetí část se zabývá potápěčskou fyziologií jako nedílnou součástí teoretické přípravy potápěčů a opatřeními a pomůckami k ochraně jejich zdraví. V roce 1993 byl vydán 3. Doplněk k předpisu Žen-24-6 „ Hydrostatický simulátor pro výcvik potápěčů HS-20 a Přetlaková komora DK-2“.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1984. Současně se rušil předpis „Potápěčské práce a potápěčská technika“, ev. zn. Žen-24-6, vydaný v roce 1969.

Předpis měl 3 doplňky s ústřižky a přílohou:
1. Doplněk k Žen-24-6 s ústřižky nabyl účinnosti dnem 1. července 1990. Doplněk se týkal změn, ke kterým došlo v armádě po roce 1989, z ČSLA na AČR.
2. Doplněk k Žen-24-6 s ústřižky 2 až 6 nabyl účinnosti 1. března 1991. Doplněk se týkal inovaci potápěčské techniky, do AČR dodán místo kompresoru STAR II B/E, vysokotlaký kompresor 30 MPa TRIDENT II E-A a opravy některých částí.
3. Doplněk k Žen-24-6 nabyl účinnosti dnem 1. října 1993. Týkal se změn, ke kterým došlo po vzniku České republiky. Samostatná příloha 6 „Hydraulický simulátor pro výcvik potápěčů HS-20“ a „Přetlaková komora DK-2“.

 

Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Potápěčská souprava SP-20.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Potápěčská automatika Tajfun.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Doplněk k předpisu Žen-24-6.
Doplněk k předpisu Žen-24-6
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Záchranný přístroj ZP-10.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
Předpis Žen-24-6 „Potápěčské práce a potápěčská technika“.
1. Doplněk k předpisu Žen-24-6
2. Doplněk k předpisu Žen-24-6
2. Doplněk k předpisu Žen-24-6
3. Doplněk k předpisu Žen-24-6