Předpis Žen-24-6 (2009) Vojenské potápění

Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Vydavatel: 
MO AČR
Rok vydání: 
2009
Jazyk: 
Čeština

Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“ pojednává o potápěčských pracích, které uskutečňují potápěči Armády České republiky. Je určen velitelům jednotek, vojenských útvarů a zařízení, kteří uskutečňují výcvik potápěčů a potápěčské práce v celém rozsahu nasazení potápěčů Armády České republiky.

Předpis zavádí ustanovení standardizačních dohod Organizace Severoatlantické smlouvy STANAG 1372 Spojenecké směrnice pro činnost pod vodou (potápěčů) a STANAG 1432 Spojenecká příručka zabývající se zdravotními potížemi při potápění (činnosti pod vodou) v rozsahu přijatých ratifikačních a implementačních protokolů.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2009; týmž dnem pozbývá platnosti předpis Potápěčské práce a potápěčská technika (neutajovaný, evidenční značka Žen-24-6) vydaný v roce 1984. 

Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.
Předpis Žen-24-6 „Vojenské potápění“.