Předpis Žen-24-6 (1963) Lehká potápěčská souprava PL 40

Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Vydavatel: 
MNO
Rok vydání: 
1963
Jazyk: 
Čeština

Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“ byl určen pro velitele a funkcionáře ženijních útvarů a jednotek Československé lidové armády.

První část předpisu obsahuje všeobecné zásady, hlavní takticko-technická data a technický popis a použití lehké potápěčské soupravy PL 40. Dále obsahuje bezpečnostní zásady pro výcvik s potápěčskou soupravou PL 40.

Ve druhé části předpisu jsou uvedeny takticko-technická data, technický popis, ukládání a opravy plovacího potápěčského obleku PPO.

V přílohách je uveden obsah soupravy PL 40, dekompresní tabulka pro běžné potápění, dekompresní tabulka pro zvláštní případy dlouhodobého potápění, zásady potápěčské fyziologie a záznam o použití potápěčské soupravy PL 40.

Příloha 7 (1. Doplněk k Žen-24-6 z roku 1965) obsahuje hlavní takticko-technická data, popis a použití buzoly pro potápěče PB-65, která nahradila původní kulový kompas.

Vydáním tohoto předpisu v roce 1963 pozbývá platnosti předpis „Malá plavidla a plovací oblek“, evid. zn., Žen-V-19 z roku 1956.

Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Předpis Žen-24-6 „Lehká potápěčská souprava PL 40 a plovací potápěčský oblek PPO“
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Příloha 7 - Buzola pro potápěče PB-65.
Ústřižek 1 k předpisu Žen-24-6