Kompas KM40-N (KM40-H)

Potápěčský kompas KM40-N.
Kategorie: 
Kompasy
Země původu: 
SSSR (Rusko)
Rok výroby: 
ca. 1975
Výrobní číslo: 
87138
Vintage Diving Compass KM40-N, Магнитный наручный компас КМ40-Н Made in CCCP, magnetický potápěčský kompas KM40-N, Rusko.

Magnetický kompas KM40-N (rusky Магнитный наручный компас КМ40-Н) byl vyráběn v Katav-Ivanovské továrně na výrobu přístrojů (КИПЗ - Катав Ивановский приборостроительный завод) na jižním Uralu. Historie továrny začíná na začátku Velké vlastenecké války. V červnu 1941 byl Leningradský závod na výrobu navigační zařízení evakuován na Ural do města Katav-Ivanovsk do továrny na výrobu vah a byl přejmenován na Katav-Ivanovskou továrnu na výrobu přístrojů. Po celá desetiletí byl jedním z hlavních výrobců magnetických kompasů, navigačních přístrojů a jiných elektronických zařízení pro lodě námořnictva SSSR a dalších socialistických zemí. 

Mimo těchto přístrojů, jako první v Sovětském svazu začal vyrábět malé magnetické kompasy pro potápěče. Na začátku padesátých let vyrobil malý kompas KM40-N (KM40-H). Již na začátku roku 1955 byl tento kompas součástí vybavení bojového plavce Baltského námořnictva. Výroba tohoto prvního modelu KM40-H byla ukončena v roce 2007, kdy byl nahrazen novým, dokonalejším modelem KM40-H1. V současné době je závod největším výrobcem celé řady magnetických kompasů a navigačních přístrojů všech tříd pro mořské a říční flotily, lodě námořnictva a pohraniční stráže a Ministerstva obrany Ruska.

Kompas KM40-N je určený pro stanovení kurzu při potápění i ve tmě a k orientaci v terénu. Je založen na vlastnosti magnetické jehly instalované v rovině magnetického poledníku. Má nerozebíratelnou konstrukci. Bowler v podobě průsvitné koule je naplněný netoxickou kapalinou PMS-5. Růžice kompasu je pro snadné čtení nakloněna k vodorovné rovině v úhlu 45 °a má černé pole s ryskami, písmeny a číslicemi potažené fosforem. Značení světových stran je mezinárodní: N, S, W, E. Jen čtvrtina zorného pole je obrácená k bojovému plavci. Zbylé ¾ kompasové růžice je ztmavena černou barvou, aby se snížilo nebezpečí z odhalení.

Technické parametry:

Průměr růžice fyzický:  40 mm
Průměr růžice vizuální:  55 mm
Celkové rozměry: 68x62x48 mm 
Dělení stupnice: po 5 °
Provozní rozsah teplot: - 30 o C až + 35 o
Přesnost při určování magnetického kurzu:  ± 2,5 °
Růžice ukazuje až do sklonu pouzdra: 20 o
Hmotnost: 120 g
Určen do maximální hloubky: 40 m

Fotografie kompasu pořídil Dušan Šuráni.

Potápěčský kompas KM40-N.
Potápěčský kompas KM40-N s vyznačením typu a výrobního čísla.
Potápěčský kompas KM40-N.
Potápěčský kompas KM40-N – boční pohled.