Человек живет под водой

Человек живет под водой
Autor: 
П. А. Боровиков, В. Л. Бровко
Vydavatel: 
Издательство «Судостроение», Лeнинград
Rok vydání: 
1974 г.
Jazyk: 
Ruština

Kniha Человек живет под водой (Člověk žije pod vodou)  vypráví o hlubokých ponorech a studium dlouhodobého pobytu člověka pod vodou. Zvláštní pozornost je věnována otázkám technického zabezpečení podvodních operací, podrobně jsou popsány experimenty prováděné v této oblasti v posledních letech. Kniha podává přehled výsledků, které byly zatím současnými potápěčskými technologiemi dosaženy, a ukazuje na možné perspektivy.

Kniha je určena pro široky okruh čtenářů, ale také pro oceánology a další odborníky pracující v oblasti výzkumu a využívání zdrojů kontinentálního šelfu.

Bibliografie:

Боровиков, Павел Андреевич.; Бровко, Викторк Петрович (1974), Человек живет под водой. Издание второе, переработанное и дополненное. Издательство «Судостроение» Лeнинград, 1974 г., c. 336, изд. № 2847-73, тираж  80 000 экс. Ценa 55 к.

Человек живет под водой
Человек живет под водой