Co všechno neodnesl čas … III.

Titulní strana obálky knihy Co všechno neodnesl čas …III.
Autor: 
Dušan Šuráni, Ing. Josef Jan Dvořáček a kolektiv autorů potápěčských klubů, členů Společnosti pro historii potápění a ZO České speleologické společnosti
Rok vydání: 
2021
Jazyk: 
Čeština / slovenština

Po pěti létech vyšel třetí díl této jedinečné historické obrazové a písemné publikace zaměřené především na historii potápěčských klubů České republiky a Slovenské republiky.

Tato publikace vás provede bohatou sportovní, výcvikovou, pracovní a rekreační činností potápěčských klubů, které vznikaly na konci padesátých až sedmdesátých letech minulého století, v mnoha případech ovlivněny prvními filmy J. Y. Cousteaua a H. Hasse.

První organizované aktivity lze v historii potápění v Československu nalézt již kolem roku 1956. Šedesátá léta minulého století pak zaznamenala velký rozmach sportovního potápění.

S rozvojem potápěčské techniky (zejména průmyslové výroby prvního československého přístroje REKORD), a také díky nebývalému zájmu ze strany prvních nadšenců o sportovní potápění dochází po celém Československu k založení mnoha zprvu vodáckých, a následně potápěčských kroužků a klubů organizovaných pod Svazem pro spolupráci s armádou (Svazarm).

Vznikaly ve složitých materiálních podmínkách, kdy na trhu nebyl dostatek základní potápěčské výstroje, o přístrojích a oblecích ani nemluvě. Přesto se našli někteří nadšenci, kteří si sami vyráběli základní výstroj a dokonce i vzduchové či kyslíkové dýchací přístroje, aby mohli nahlédnout do podvodního světa.

Velký průlom v historii potápění způsobil rok 1968, kdy byl ustanoven Svaz potápěčů Československa. Díky organizačním změnám ve Svazarmu a výrobě potápěčské techniky dochází k masivnímu rozvoji sportovního potápění a klubové činnosti. 

Jednoznačně lze říci, že kroužky a kluby sportovních potápěčů, jejich úspěchy i nezdary tvořily nedílnou součást historie i současnosti našeho potápění. Mnohé z nich se mohou právem pyšnit sportovními úspěchy svých členů, jiné zase úspěchy ve prospěch národního hospodářství při práci na nejrůznějších objektech a činnostech vázaných k vodě.

Kniha je připomínkou úsilí a dovednosti všech nadšenců organizovaných v potápěčských klubech, ale také vstupu tohoto odvětví do oblasti rekreační, pracovní, výzkumné i badatelské. Bez aktivní klubové činnosti by se historie potápění v českých zemích a na Slovensku nekonala. Publikace jistě potěší vyznavače potápěčského sportu. A v neposlední řadě i všechny, kteří mají rádi vodu, zejména pak ty, kteří tomuto sportu zasvětili kus svého života. Rozhodně by ve vaší knihovně neměla chybět…!

Křest třetího dílu publikace „Co všechno neodnesl čas … III. se konal 7. ledna 2022 v Městské knihovně Michala Matunáka Šurany. Při vystoupení o tvorbě tohoto dílu jsem neopomenul informaci
o vydání knihy Pepy Dvořáčka „Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku“, kterou to všechno začalo. Připomněl jsem také informaci o vydání prvních dvou dílů. Pracovnice knihovny paní Mgr. Zuzana Kurucová a paní Božena Hrušková připravily občerstvení a příjemné prostředí pro konání křtu, za co jsem jim velmi pěkně poděkoval. Role kmotrů se ujali zakladatel a první předseda klubu Milan Sucháň a druhý předseda klubu Peter Kleinert. Celou akci moderovala ředitelka šuranského gymnázia Ing. Mgr. Alžbeta Danielová. Velmi pěkně děkuji paní Alžbete Danielové za perfektní organizaci křtu a příjemné posezení s přáteli.

Bibliografie:

Šuráni, Dušan, Dvořáček, Jan Josef a kolektiv autorů potápěčských klubů, ZO ČSS a Společnosti pro historii potápění ČR; (2021) „Co všechno neodnesl čas … III“. Vytištěno v tiskárně MORAVAPRESS, s.r.o. Ostrava v roce 2021. 1. Vydání. Obsahuje 328 stran + obal, 256 barevných a 387 černobílých fotografií, 69 log a 5 kreseb. Grafická úprava a sazba Dušan Šuráni. Rozměr 310x220 mm, tisk na křídovém papíru, šitá vazba. Hmotnost knihy: 1810 g.

 

 

Titulní strana obálky knihy Co všechno neodnesl čas …III.
Titulní strana knihy Co všechno neodnesl čas …III.
Slovo editorů z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Slovo editorů z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Ukázka z knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Zadní strana obálky knihy Co všechno neodnesl čas … III.
Příprava křtu – vystavěné knihy
Ukázka z knihy
Křest knihy – vystavěné knihy s potápěčskou a podmořskou tématikou
Připraveno k provedené křtu
Do křesel před účastníky a hosty křtu usedli zleva editor knihy Dušan Šuráni a druhý předseda klubu Ing. Peter Kleinert z Bratislavy
Účastníky a hosty křtu přivítala vedoucí knihovny paní Mgr. Zuzana Kurucová
Účastníci a hosté křtu zleva PaedDr. Marián Daniel, poslanec MsZ Šurany JUDr. Roman Porubský, Ľubomír Augustín, zakladatel a první předseda klubu Milan Sucháň a Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Organizátorka a moderátorka křtu paní Ing. Mgr. Alžbeta Danielová
Účastníci a hosté křtu
Úryvek z knihy přečetla vedoucí knihovny paní Mgr. Zuzana Kurucová
Účastníci křtu zleva Ľubomír Augustín, profesionální fotograf Vladimír Roško, Ing. Tibor Erdélyi a zakladatel klubu Milan Sucháň
Fotograf na křtu, jednatel firmy OK-team Šurany a můj dobrý kamarád Karol Németh, který mi upravoval některá loga potápěčských klubů (Šurany, Č. Lípa, Chomutov, Znojmo)
Knihou Pepy Dvořáčka „Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku“ se začala psát historie československého potápění a historie potápěčských klubů
Čestný host křtu poslanec městského zastupitelstva Šurany JUDr. Roman Porubský
Účastníci a hosté křtu, druhý zleva na vozíčku profesionální fotograf Vladimír Roško
Účastník křtu Ing. Tibor Erdélyi
Křest knihy. Role kmotrů se ujali zakladatel a první předseda klubu Milan Sucháň (první zleva) a Peter Kleinert (třetí zleva). Uprostřed editor knihy Dušan Šuráni
Společná fotografie účastníků a hostů křtu. Stojící zleva vedoucí knihovny Mgr. Zuzana Kurucová, Ľubomír Augustín, Milan Sucháň, Tibor Erdélyi, PaedDr. Marián Daniel, Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, JUDr. Roman Porubský, Ing. Peter Kleinert a pracovnice Božena Hrušková. V podřepu zleva Dušan Šuráni a Karol Németh
Pro účastníky a hosty křtu bylo připraveno malé pohoštění
Pro účastníky a hosty křtu bylo připraveno malé pohoštění
O pohoštění účastníků a hostů křtu se postaraly pracovnice knihovny paní Božena Hrušková a vedoucí paní Zuzana Kurucová (zleva)
Pohoštění účastníků a hostů křtu