Commercial and naval deep diving manual

Titulní strana knihy Commercial and naval deep diving manual.
Autor: 
Prof. Stracimir Gošović, M.D., Ph.D., Gojko Gošović, M.D., M.Sc.
Vydavatel: 
Sutontisak, Split
Rok vydání: 
2010
ISBN: 
978-953-7354-09-01
Jazyk: 
Francouzština / angličtina

Commercial and naval deep diving manual - Příručka pro komerční a námořní hloubkové potápění je anglický překlad chorvatského vydání knihy v roce 2008 Laurana Publishers, Zagreb, Chorvatsko. Tato kniha se ukázala jako výsledek dlouholeté práce v oblasti moderní hloubkové potápěčské techniky a medicíny. Zahrnuje zkušenosti, které první autor získal v organizaci lékařské a technické podpory hloubkového potápění, ve výcviku mnoha generací komerčních a námořních hloubkových potápěčů a v provádění hloubkového potápění v rolích potápěčského lékaře, jako organizátor a potápěčský super intendant na námořní záchranné potápěčské lodi PS-12 Spasilac (záchranář), potápěčském plovoucím jeřábu Dvainka a m/t Smjeli.

Ačkoli Stracimir Gošović vystudoval lékařství, podílel na návrzích celé řady systému pro hloubkové potápění / záchranných lodí a velkých školicích středisek pro potápění a záchranného výcviku posádek ponorek pro několik námořnictev. Kromě toho se podílel na realizaci mnoha experimentálních ponorech na otevřeném moři a také v experimentálních laboratorních ponorech v extrémních hloubkách. V této souvislosti je třeba uvést, že bývalé jugoslávské námořnictvo bylo třetí na světě v saturačním potápění na otevřeném moři (po námořnictvu Spojených států a Francie).

Tematicky kniha se skládá ze tří hlavních částí. První se zabývá obecnými zásadami současného technického a saturačního potápění. Druhá část knihy se zabývá technickým vybavením a technologií technického potápění a třetí část je věnována saturačnímu potápění. Příručka pro komerční a námořní hloubkové potápění je unikátní dílo vzhledem k tomu, že odborné znalosti jejích autorů se vyvíjeli ruka v ruce s rozvojem moderního hlubokého potápění a oba se aktivně účastnili na řešení lékařských, výzkumných, technických a vzdělávacích problémů. V této příručce jsou zapracovány vlastní kritické názory autorů a objasnění s četnými příklady ze své bohaté praxe. Tato kniha obsahuje i velké množství původně vyvinutých tabulek.

Při psaní této knihy chtěli autoři poskytnout jasnou a stručnou příručku, která by systematicky a konkrétním způsobem přiblížila hloubkové potápění především pro současné a budoucí generace technických potápěčů. V jejich přístupu autoři kladli klíčový důraz na získávání obecných a specifických znalostí v oblasti medicíny, hloubkové potápěčské techniky, uplatňování bezpečnostních opatření, poskytování specifické a obecné lékařské pomoci a povinného dodržování potápěčské disciplíny, bez které bezpečné a efektivní potápění není možné. Navíc, tato kniha také zahrnuje potápěčské úspěchy do velkých hloubek sovětského a ruského námořnictva. 

Poznámka o autorovi:

Prof dr. Stracimir GOŠOVIĆ, se narodil v roce 1927. V roce 1952 ukončil Lékařskou fakultu v Záhřebu a v roce 1961 se specializuje na pracovní lékařství. Doktorát věd na téma „Utjecaj temperature okoline na neurotoksič'ko djelovanje kisika“ obhajoval v roce 1975. V podvodní medicíně, kterou se zabýval od roku 1958, se specializoval na Itálii a bývalý SSSR. Od roku 1958 až do odchodu v roce 1987 pracoval v hygienickém ústavu RM a Institutu námořní medicíny ve Splitu. Je zakladatelem a podvodní hyperbarické medicíny jako vědeckého a aplikovaného lékařského oboru v Chorvatsku. V roce 1964 zakládá katedru podvodní a hyperbarické medicíny v Institutu námořní medicíny, která se stala výzkumným centrem v oblasti podvodní a hyperbarické medicíny.

Bibliografie:

GOŠOVIĆ, Stracimir; GOŠOVIĆ Gojko (2010) Commercial and naval deep diving manual, Split 2010. Vydáno: Sutontisak, Split 2010, 1. vydání, černobílé a barevné ilustrace , 24x17 cm, celkem 487 stran. Předmluva: str. 9-10. Přílohy: str. 419 – 460. Bibliogfafie: str. 461-470. Katalogizace publikace v univerzitní knihovně ve Splitu. UDK 61: 797.215 (035).

Věnování od autora knihy pana Stacimira Gošoviće.
Věnování od autora knihy pana Stacimira Gošoviće.
Ukázka obsahu knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Zadní strana knihy Commercial and naval deep diving manual.
Autor knihy Prof.dr. Stracimir Gošović, Ph.D.