Человек живет под водой

Человек живет под водой
Autor: 
П. А. Боровиков, В. Л. Бровко
Vydavatel: 
Издательство «Судостроение», Лeнинград
Rok vydání: 
1968 г.
Jazyk: 
Ruština

V knize Человек живет под водой (Člověk žije pod vodou) je fascinující formou popsáno pronikání člověka do mořských hlubin, provádění experimentů dlouhodobého pobytu člověka pod vodou. Podrobně jsou popsány sestupy pod vodu zahraničních akvanautů, vybavení a zařízení pro podvodní potápěčské práce.

Zvláštní pozornost je věnována technickým problémům souvisejících se zabezpečením hloubkových sestupů a provádění potápěčských prací a vytváření podmínek života člověka na mořském dně.

Kniha je určena pro široky okruh čtenářů, ale také pro oceánology a další odborníky pracující v oblasti výzkumu a využívání zdrojů kontinentálního šelfu.

Bibliografie:

Боровиков, Павел Андреевич.; Бровко, Викторк Петрович (1968), Человек живет под водой. Издание первое. Издательство «Судостроение» Лeнинград, 1968 г., c. 336, изд. № 1937-66, тираж  68 000 экс. Ценa 30 коп.

 

Человек живет под водой
Человек живет под водой