Подводная техника

Подводная техника
Autor: 
Gerhard Нuах
Vydavatel: 
Издательство «Судостроение», Лeнинград
Rok vydání: 
1979
Jazyk: 
Ruština

Autorem monografie Подводная техника je uznávaný odborník v oblasti podvodní technologie Gerhard Haux (SRN). Pod jeho vedením byl vytvořen světově první průmyslově vyráběný dýchací přístroj s polo-uzavřeným okruhem, bylo postaveno mnoho potápěčských tlakových komor, pobřežních simulačních systémů a Haux také navrhl slavnou podvodní laboratoř "Helgoland". V roce 1976 založil vlastní firmu, rozvíjející projekty podvodní techniky, ponorek a podvodního vybavení pro průzkum nalezišť ropy.

Kniha dává představu o širokém okruhu technických prostředků k zajištění života a činnosti člověka pod vodou. Zabývá se konstrukcí hyperbarických komor pro testování přístrojů a podvodních zařízení a experimenty se zvířaty, vývojem pobřežních simulačních systémů pro výcvik potápěčů a podvodních laboratoří s prostory pro potápěče. Dostupnost prezentace a bohatý ilustrační materiál knihy, jej činí užitečným pro široký okruh čtenářů, se zájmem o problematiku výzkumu světových moří a oceánů.

Autorova předmluva k ruskému vydání

Před deseti lety jsem vydal v Berlíně, dvousvazkovou monografii "Tauchtechnik“ *, ve které jsem se snažil shrnout své zkušenosti z vývoje technických prostředků k zajištění života a lidské činnosti pod vodou. Jsem velmi potěšen, že sovětské nakladatelství «Судостроение» vyjádřilo zájem o tuto monografii.

Nicméně v posledních letech došlo k rychlému rozvoji v oblasti podvodních technologií. Proto jsem ochotně přijal nabídku k překladu monografie do ruského jazyka a rozhodl jsem se podstatně aktualizovat materiál a na žádost vydavatelé jej spojit do jedné knihy.

Tímto nabízím čtenářům monografie zcela originální materiál. Doufám, že bude zajímat sovětské specialisty, z nichž z mnohými mne dlouho spojují obchodní a přátelské vztahy. Využívám této příležitosti, abych poděkoval vydavatelství «Судостроение» za pozornost k mé práci.

Doufám, že monografie, která nyní vychází v ruštině, bude příspěvkem k rozvoji spolupráce mezi specialisty našich zemí v zájmu studia světových oceánů a využití jejích zdrojů ve prospěch lidstva. Zvláštní díky patří vědeckému pracovníkovi a mému příteli a kolegovi z Leningradu inženýru Геннадию Петровичу Лисову (Genadij Petrovič Lisov) za skvělou práci na přípravě ruského překladu.

Gerhard Нuах, Waldbronn (SRN)

Březen 1979

Bibliografie:

Хаукс, Герхард (Haux, Gerhard) (1979) Подводная техника. Перeвод с немeцкого Т. В. зилотовой, под редакцией  Г. П. лиcoвa, Лeнинград Издательство «Судостроение», 1979 г., с. 288, изд. № 3380-77, тираж  4800 экс.
Ценa 1p. 50 к.

Vysvětlivka:

* Н а и х G. Tauchtechnik, В. 1, 2. Springer - Verlag. 1969-1970.

 

Подводная техника
Подводная техника
Předmluva autora monografie G.Hauxe
Předmluva autora monografie G.Hauxe
Подводная техника
Подводная техника
Подводная техника
Jeden z prototypů průzkumní ponorky Mermaid.
. Průzkumní ponorka typu Mermaid v komplexu firmy Haux Life Support.