Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja

Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja.
Autor: 
Stracimir Gošović
Rok vydání: 
1997
ISBN: 
ISBN 953-97388-0-6
Jazyk: 
Chorvatština

Příručka pro profesionální a vojenské potápěče je výsledkem pětadvacetileté práce na rukopisu a čtyřicetiletých zkušeností v oblasti potápění, podvodní a hyperbarické medicíny. Analyzuje údaje o standardních ponorech z literárně zpracovaných příbězích o velkých námořních bitvách, vzácných knih a vlastních profesionálních potápěčských zkušeností.

Když byl rukopis zpracován, nepodařilo se autorovi v roce 1993 knihu publikovat z důvodu nedostatku zájmu ze strany nakladatele „Medical Edition“ o spolufinancování projektu. Proto se autor knihy rozhodl pro riskantní podnik; knihu sám publikovat. Toto rozhodnutí, vzhledem k rozsahu a složitosti knihy, vyžadovalo osobní účast v technické přípravě a velmi vysoké investice. Kniha nakonec spatřila světlo světa v roce 1997 za přispění sponzora Vodovody a kanalizace ve Splitu a pana Jadrana Haraša, který projekt také spolufinancoval.

Na recenzi knihy pracovali Franjo ZELJAK, inspektor potápění v důchodu a Dušan VUJEVIĆ, kapitán ve výslužbě.

Poznámka o autorovi:

Prof dr. Stracimir GOŠOVIĆ, se narodil v roce 1927. V roce 1952 ukončil lékařskou fakultu v Záhřebu a v roce 1961 se specializuje na pracovní lékařství. Doktorát věd na téma „Utjecaj temperature okoline na neurotoksič'ko djelovanje kisika“ obhajoval v roce 1975. V podvodní medicíně, kterou se zabýval od roku 1958, se specializoval na Itálii a bývalý SSSR. Od roku 1958 až do odchodu v roce 1987 pracoval v hygienickém ústavu RM a Institutu námořní medicíny ve Splitu. Je zakladatelem a podvodní hyperbarické medicíny jako vědeckého a aplikovaného lékařského oboru v Chorvatsku. V roce 1964 zakládá katedru podvodní a hyperbarické medicíny v Institutu námořní medicíny, která se stala výzkumným centrem v oblasti podvodní a hyperbarické medicíny.

Během dvaceti let na katedře zpracoval třicet diplomových, magisterských a doktorských prací a odborných referátů. Od roku 1966 do konce roku 1988 organizuje více než dvacet kurzů potápěčské medicíny pro lékaře, zdravotnický personál, důstojníky a poddůstojníky námořnictva a další specializované kurzy v oblasti potápění a potápěčské medicíny. Vycvičil tři generace potápěčů potápění do velkých hloubek. V roce 1977 organizuje a řídí první saturační potápění do 120 metrů v otevřeném moři.

Publikoval více než 110 technických a vědeckých prací. Napsal knihu o bezpečnosti potápění, která byla postupně doplňována a rozšiřována a vyšla v šesti vydáních. Poslední, s názvem „Safe Diving“ byla v roce 1993 publikována v angličtině ve Spojených státech amerických.

Bibliografie:

GOŠOVIĆ, Stracimir; Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja. Split 1997. Vydání 1. GRAF FORM, Split 1997. S. Gošović, 1997. - 632 str.: ilustr. (některé brevné), 24x17 cm. Předmluva: str. 7-8. Bibliogfafie: str. 609-613. – Poznámka o autorovi  str. 629. Katalogizace publikace v univerzitní knihovně ve Splitu. UDK 61: 797.205 (035).

 

Věnování od autora knihy pana Stacimira Gošoviće.
Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja.
Předmluva autora knihy.
Předmluva autora knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Ukázka obsahu knihy.
Poznámka o autorovi.
Priručnik za profesionalna i vojna ronjenja.
Autor knihy Prof.dr. Stracimir Gošović, Ph.D.