Wartung und Pflege von Drucklufttauchergeräten

Wartung und Pflege von Drucklufttauchergeräten
Autor: 
kolektiv autorů
Jazyk: 
Němčina

Brožura je vypracována z pověření ústředního předsednictva GST NDR. Vydalo Prezidium potápěčských sportovních klubů NDR. Brožura sloužila jako učebnice pro výcvik potápěčů.

V brožuře jsou znázorněny základní principy činnosti a konstrukce automatik. Podrobně jsou rozpracovány automatiky vyráběné v bývalé NDR – dvouhadicová automatika Hydromat 62004 G 01 a jednohadicová automatika Hydromat 66 (62017). U obou automatik je podrobně popsána konstrukce a jejich činnost. Provoz a údržba potápěčských automatik, jednotlivých stupňů a jednotlivých dílů automatik. Část brožury je věnována měření parametrů automatik. V závěru jsou popsány další automatiky (Cyklon 200).