Rekord

Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2.
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
1961
Výrobní číslo: 
61 - 0724
Výrobní číslo: 
61 - 0725
Vintage Scuba Apparat Rekord, potápěčský přístroj Rekord, Čekoslovensko, Czechoslovakia.

Potápěčský přístroj REKORD vyráběl od roku 1959 národní podnik Stavební stroje národní podnik Zličín, provoz Ivančice u Brna. Jednalo se o první sériově vyráběný potápěčský přístroj v Československu, a to v době, kdy bylo tuzemské potápění ještě v plenkách. Československé trhy nedisponovaly žádnou potápěčskou technikou a nadšenci potápění si vyráběli různé přístroje a automatiky v domácích podmínkách. Výjimkou bylo několik desítek kusů přístrojů Medi 713 dovezených tehdy z NDR.

Konstruktérem přístroje REKORD byl Jan Slavíček, vedoucí provozu v národním podniku Stavební stroje v Ivančicích. V roce 1958 si zhotovil své první dvě dvouhadicové dvoustupňové automatiky. K výrobě prvního stupně použil kyslíkový redukční ventil.

O rok později zkonstruoval a vyrobil první automatiky označené jako AV1, kterým později začali potápěči říkat podle jejich tvůrce "slavíčkárny". Byly to však jednostupňové automatiky, což bylo z výrobního hlediska mnohem jednodušší. Štítek s výrobním číslem byl umístěný na víku automatiky. S jejich výrobou začal v roce 1959 a v roce 1960 se mu podařilo prosadit jejich sériovou výrobu.

První série o zhruba 50 kusech šla do výroby s jednou sedmilitrovou láhví, ale některé přístroje byly i dvouláhvové. Sedmilitrové láhve tehdy pocházely z válečné výroby pro německou Luftwaffe, kdy byly znovu otestovány a přeznačeny na vzduch a provozní tlak 15 MPa. Od roku 1961 začala výroba přístrojů Rekord už se dvěma čtyřlitrovými láhvemi, které tehdy vyrobily a dodaly Vítkovické Železárny. Láhve o obsahu čtyři litry byly na provozní tlak 15 MPa. K přístroji se dodávala také výkonnější automatika označená jako AV2. Štítek s výrobním číslem byl umístěn na zádové desce a rovněž vycházela z konstrukce francouzského Mistralu. Láhve byly propojeny vysokotlakou trubkou do vzduchového ventilu. Kostka se vzduchovou rezervou měla mezikruží pro připojení automatiky podle čs. normy o rozměru 15x10 mm, nikoliv INT mezinárodní. Vedle toho se vyráběly i „nargilé“, u kterých byl na zádové desce upevněn držák pro automatiku a vzduch dodávala hadice z hladiny.

Rekordy byly vyráběny podle požadavku Svazarmu rozesílány potápěčským klubům a kroužkům a od roku 1960 je bylo možno koupit i ve sportovních potřebách za 1820 Kč. Jejich výroba skončila v roce 1962.

Tyto přístroje představovaly významnou kapitolu v rozvoji sportovního potápění v Československu. Mnohé z nich zůstávají stále provozuschopné a jsou převážně v soukromých sbírkách sběratelů potápěčské techniky. V současné době je uvidíte pouze v rámci potápění s historickou potápěčskou technikou, například na akcích Společnosti pro historii potápění ČR.

Fotografie přístroje pořídil Dušan Šuráni.

Technické parametry:

Název:  Rekord 
Výrobce:  Stavební stroje n. p. Zličín závod Brno - provoz Ivančice  
Počet láhví:   2
Obsah láhve:   4 litry
Zkušební tlak:   22,5 MPa
Provozní tlak:  15,0 MPa
Vnější průměr láhve:  10 cm
Délka láhve bez ventilu:  62,5 cm
Ventil láhve:  vzduchový se závitem G5/8“
Vzduchová rezerva:  ca 4 MPa
Rozměr mezikruží kostky pro připojení automatiky:  15x10 mm
Hmotnost prázdného přístroje s automatikou:  ca 15 kg
Plicní automatika dodávána k přístroji Rekord:  AV1, AV2
Provozní hloubka:  40 m

 

Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2.
Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2 - front.
Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2 - side.
Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2 - back.
Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2 - side.
Potápěčský přístroj REKORD s automatikou AV2 - back.
Připojení automatiky AV2 ke kostce s rezervou.
Název přístroje se znakem potápěče na láhvi.
Kostka s mezikružím o rozměru 15x10 mm pro teflonové těsnění a rezervou.
Připojení kostky k ventilu láhve - rezerva ve stavu zavřeno.
Připojení kostky k ventilu láhve - rezerva ve stavu otevřeno.
Přístroje REKORD se sedmilitrovou láhví a dvěma čtyřlitrovými láhvemi. Foto: Petr Katz.
Přístroj REKORD se čtyřmi čtyřlitrovými láhvemi. Foto: Petr Katz.
Potápěčské přístroje REKORD.
Potápěčské přístroje REKORD.
Kostky s rezervou a mezikružím 15x10 mm pro připojení automatik AV1 a AV2.
Kostka pro připojení automatiky s mezikružím o rozměru 15x10 mm.
Štítek na desce přístroje s označením výrobce, státu a výrobního čísla.
Štítek na desce přístroje s označením výrobce, státu a výrobního čísla.
Tvůrce a konstruktér automatik AV1 a AV2 a přístroje REKORD Jan Slavíček v roce 2002. Foto: Petr Katz.
Potápění s přístrojem REKORD v šuranském štěrkovisku (Slovensko) dne 25. III. 1967. Foto: archiv Dušana Šurániho.
Na fotografii Radka Skamoušského je potápěč s přístrojem REKORD při vstupu do zatopeného lomu na Bořené Hoře v září 2018.
Související: 
AV1
Související: 
AV2
Zdroj: 
Dobrá Voda, Zima, 2005, článek Petra Katze „Slavíčkárna“, str. 14 a 15.
CD Petra Katze „Potápěčské přístroje a automatiky“, 4. verze z roku 2012.
Poseidon (NDR), č.1/1963, článek D. Skulinové, J. Dvořáčka a M. Kowalského „Rekord“, str. 41.