AV1

Vintage Doble Hose Scuba regulator AV1. Potápěčská automatika AV1.
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
1960
Výrobní číslo: 
088
Vintage Double Hose Scuba Regulator AV1, potápěčská automatiky AV1, Československo, Czechoslovakia.

AV1 byla první československá průmyslově vyráběná jednostupňová dvouhadicová automatika. Výroba těchto automatik byla zahájena v roce 1959 a výrobcem byly Stavební stroje n. p. Zličín závod Brno provoz Ivančice. Odhadem bylo vyrobeno cca 200 kusů. Byla vyráběna podle požadavku Svazarmu pro kluby sportovního potápění.

Konstruktérem této automatiky byl Jan Slavíček, vedoucí provozu v národním podniku Stavební stroje v Ivančicích. V roce 1958 si zhotovil své první dvě dvouhadicové dvoustupňové automatiky. K výrobě prvního stupně použil kyslíkový redukční ventil.

O rok později zkonstruoval a vyrobil první automatiky označené jako AV1, kterým později začali potápěči říkat podle jejich tvůrce "slavíčkárny". Byly to však jednostupňové automatiky, což bylo z výrobního hlediska mnohem jednodušší. Štítek s výrobním číslem byl umístěný na víku automatiky. S jejich výrobou začal v roce 1959 a v roce 1960 se mu podařilo prosadit jejich sériovou výrobu.

Ventil automatiky AV1 je otevírán proti tlaku vzduchu. V ústence byly směrové ventily a výdechový ventil byl umístěn u zadního víka automatiky. Automatika se připojovala třmenem ke kostce se vzduchovou rezervou. Kostka měla mezikruží pro připojení plicní automatiky podle čs. normy o rozměru 15x10 mm, nikoliv INT mezinárodní. Vedle toho se vyráběly i „nargilé“, u kterých byl na zádové desce upevněn držák pro automatiku a vzduch byl dodáván hadicí z hladiny.

Automatika AV1byla zpravidla součástí přístroje se sedmilitrovou láhví a později dvěma čtyřlitrovými láhvemi s výrobním označením REKORD. V každém potápěčském klubu Svazarmu byl aspoň jeden tento přístroj. Výroba automatiky byla ukončena v roce 1962.

Tyto automatiky představovaly významnou kapitolu v rozvoji sportovního potápění v Československu. Mnohé z nich zůstávají stále provozuschopné a jsou převážně v soukromých sbírkách sběratelů potápěčské techniky.

Fotografie automatiky AV1 pořídil Dušan Šuráni.

Technické parametry:

Název:  AV1
Výrobce:  Stavební stroje n. p. Zličín, provoz Ivančice.
Počet stupňů:  1
Max. průtok: 680 l/min.
Typ automatiky:  ovládaný membránou
Ventil automatiky:  nevyvážený, s otevíráním proti proudu vzduchu.
HP- port: ne
LP- port: ne
Výdechový ventil:  ve výdechovém nátrubku zadního víky automatiky. 
Provozní tlak: 15 MPa
Průměr membrány:  120 mm
Připojení: INT, rozměr mezikruží ČS14 x 10,5 mm.
Ústenka: kovová ve tvaru "T" se zpětnými ventily.
Délka hadic: 500 mm
Hmotnost:  1280 g
Max. hloubka potápění:  40 m

 

Vintage Doble Hose Scuba regulator AV1. Potápěčská automatika AV1.
Potápěčská automatika AV1- front.
Štítek na víku automatiky udávající výrobce, rok výroby a výrobní číslo.
Detail štítku.
Rozložené hlavní části automatiky, víka, membrána a stahovací kroužek.
Rozložené hlavní části automatiky, víka, membrána a stahovací kroužek.
Rozložené jednotlivé části automatiky AV1.
Ústenka se směrovými ventily.
Pákový systém s jednotlivými díly redukčního ventilu.
Jednotlivé díly redukčního ventilu – ovládací jehla, matice, kuželka, pružina a sítko.
Pákový mechanizmus uvnitř dolního víka automatiky.
Pákový mechanizmus uvnitř dolního víka automatiky.
Automatika AV1 – připojovací třmen.
Potápěčská automatika AV1- front.
Ústenka automatiky AV1 s náustkem.
Potápěčská automatika AV1- back.
Řez potápěčské automatiky AV1.
Řez potápěčské automatiky AV1.
Řez potápěčské automatiky AV1.
Řez potápěčské automatiky AV1.
Řez potápěčské automatiky AV1.
Připojení automatiky AV1 k ventilu láhve.
Kompletní automatika AV1.
Připojení automatiky AV1 na originální kostku s rezervou.
Kompletní automatika AV1.
Automatika AV1 v provedení „nargila“ připevněná na zádové desce.
Schéma automatiky AV1.
Schéma automatiky AV1.
Schéma automatiky AV1.
Zdroj: 
Dobrá Voda, Zima, 2005, článek Petra Katze „Slavíčkárna“, str. 14 a 15.
CD Petra Katze „Potápěčské přístroje a automatiky“, 4. verze z roku 2012.