Mistral Siebe Gorman

Potápěčská automatika Mistral Siebe Gorman.
Výrobce: 
Siebe Gorman
Země původu: 
Anglie
Rok výroby: 
asi 1968
Výrobní číslo: 
2722
Vintage Single Stage Double Hose Scuba Regulator Mistral Siebe Gorman

Od svého založení v roce 1814, kdy Augustus Siebe vyrobil první standardní potápění oblek uzavřený přílbou, se stal název Siebe Gorman synonymem pro vysoce kvalitní a spolehlivé podvodní zařízení a dýchací přístroje. Zejména ve 20 století firma Siebe Gorman pokračovala ve vývoji podvodních zařízení, a také spolupracovala s Jacquesem Y. Cousteauem.

Siebe Gorman vyráběla jednostupňovou dvouhadicovou automatiku Mistral v letech 1956 – 1972. Její Mistral byl postaven na základě licence od francouzské firmy La Spirotechnique jako kopie automatiky "Mistral Standard". Siebe Gorman podrobně následovala konfiguraci francouzského modelu, a navíc základě změn představila i vlastní verze. Ve svých jednotlivých modelech prováděla zásadní konstrukční změny. Nikdy však nerozlišovala tyto změny, neuváděla počty modelů ani další údaje, které by ukázaly, že se v jejich konstrukci něco změnilo. Navenek byl Mistral jednoduchý a prostý. Bob Campbell vysledoval změny v konstrukci této automatiky a shrnul je do šesti konstrukčních standardů.

Konstrukční změnou prošel ventil automatiky (v profilované jehle byl vsazen malý „O“ kroužek). Spojením mezi hadicemi a víkem automatiky byla těžká kolena, na kterých byly nasazeny hadice. Dalšími zásadními konstrukčními změnami bylo doplnění přípojky pro připojení hadice manometru, vyztužení těla ventilu a přípojky hadice manometru nosnou destičkou a prodloužení Venturiho trysky (viz obrázek).

Po převzetí produkce firmy Heinke v roce 1961 použila Siebe Gorman použila hadice a velký lisovaný pryžový náustek se zpětnými ventily i pro Mistral. Zvětšila také šířku třmenu ze 13/4“ na 2“. Pro ochranu výdechového ventilu byl mezi ním a membránou vložen separátor. Z počátku se jednalo o kovový proužek připevněný k hornímu víku, který tvořil most přes výdechový ventil. Později to byl přírubový disk, těsně přiléhající uvnitř horního krytu. Tento disk byl vykrojený se třemi dalšími otvory umožňující pohyb vody. Byl fixován z horního víka dvěma malými šrouby.

Tato verze měla být finální konstrukcí Mistralu Siebe Gorman, jehož výroba skončila s uzavřením společnosti v roce 1972. Mistral na obrázcích je bez separátoru, stejně jako ho neměly Mistraly jiných firem. Firma Siebe Gorman vydala od roku 1957 i několik manuálů a katalogů.

Technické parametry:

Počet stupňů: 1
Minim. průtok: min. 750 l/min.
Typ automatiky: ovládaný membránou
Ventil automatiky: nevyvážený, s Venturiho tryskou, s otevíráním proti proudu vzduchu
Provozní tlak: 200 barů
HP: 1
Průměr membrány: 115 mm
Připojení: INT
Výdechový ventil: kachní zobák
Náustek: lisovaný pryžový se zpětnými ventily
Délka hadic: 550 mm
Průměr orvorů hadic: 1" na koleno, 13/4" na náustek
Nastavení výšky páky: 1/2" od nosné destičky obou pák

 

Štítkem automatiky je samolepka ve tvaru kosočtverce s názvem SIEBE GORMAN MISTRAL na modrém a krémovém pozadí.
Potápěčská automatika Mistral Siebe Gorman - front.
Jednotlivé díly rozložené automatiky Mistral Siebe Gorman.
Jednotlivé díly rozložené automatiky Mistral Siebe Gorman.
Jednotlivé díly vysokotlaké i nízkotlaké části automatiky Mistral Siebe Gorman.
Jednotlivé díly ventilu zleva: jehla, kuželka, pružina, sítko a pojistní kroužek.
Centrální tělo ventilu s prodlouženou Venturiho tryskou, kolečkem pro nastavení výšky páky a měděnou trubičku s přípojkou pro hadici manometru.
Vnitřek automatiky Mistral Siebe Gorman s jehlou a nosnou destičkou obou pák.
Vnitřek automatiky Mistral Siebe Gorman s pákovým mechanismem.
Horní a spodní víko automatiky Mistral Siebe Gorman.
Rozložené hlavní díly automatiky Mistral Siebe Gorman. Horní víko s výdechovým ventilem, dolní víko s kompletním ventilem.
Rozložené hlavní díly automatiky Mistral Siebe Gorman. Lisovaná membrána ve tvaru mělké obrácené misky.
Boční pohled na automatiku Mistral Siebe Gorman.
Výrobní číslo automatiky je vyraženo na třmenu.
Potápěčská automatika Mistral Siebe Gorman.
Hadice typické pro výrobky Heinke s přípojkami.
Rozložený náustek se zpětnými ventily.
Schéma připojení hadic a rozloženého náustku s orientací jednotlivých částí.
Lícová strana náustku automatiky Mistral Siebe Gorman.
Rubová strana náustku automatiky Mistral Siebe Gorman.
Lisovaný pryžový náustek automatiky Siebe Gorman.
Potápěčská automatika Mistral Siebe Gorman.
Připojení automatiky Mistral Siebe Gormam k ventilu láhve.
Potápěčská automatika Mistral Siebe Gorman.
Schéma rozložené automatiky Mistral s orientací jednotlivých částí.
Schéma nastavení páky automatiky Mistral Siebe Gorman.
Zdroj: 
Instruction and maintenance manual Mistral demand valve, Siebe Gorman.
Bob Campbell, The Siebe Gorman Mistrals, Historical Diving Times, Issue 52 – Autumn 2011, str. 9-13.