Merlin Mk. VI

Potápěčská automatika Siebe Gorman Merlin Mk. VI.
Výrobce: 
Siebe Gorman
Země původu: 
Anglie
Rok výroby: 
1978
Výrobní číslo: 
5889
Vintage Two Stage Double Hose Scuba Regulator Merlin Mk. VI Siebe Gorman

Potápěčská automatika Merlin Mk. VI byla vyrobena v březnu roku 1978 ve firmě Siebe Gorman. V letech 1977/1978 byla dodávána námořnictvu pro práce v menších hloubkách. Na trojúhelníkovém výstupku na boku hlavního tělesa automatiky je vyraženo písmeno „CH“ , měsíc a rok výroby, a výrobní číslo. Podle informace od Johna Salysbury písmeno „CH“ označuje Chessington nebo Chatham Dock Yard. Stále se prověřuje, které z nich je správné.

Pro bližší obeznámení s automatikami Merlin Mk. V/VI poskytuji několik užitečných informací o vývoji těchto automatik. Siebe Gorman se sloučil s Heinke v roce 1960 a vznikla společnost Siebe Heinke. Později byl název Heinke vynechán a vrátil se k Siebe Gorman. Na automatikách byla vyražena písmena SH nebo SG, v závislosti na tom, zda šlo o Siebe Heinke nebo Siebe Gorman.

Siebe Gorman Mark VI byl původně prodáván jako Heinke Mk VI. Konstruktéři Heinke vložili do tohoto nástupce jejich sortimentu automatik Mk.3/ Mk.4  a Venturi Jet mnoho myšlenek. Heinke Merlin byl zavedený koncem roku 1961. Na výrobních výkresech je uváděn jako „Heinkelung DVR MkV", ale v reklamách byl popisován jako „MERLIN s MARVA“, akronym na "Mechanical Air Reserve-Airlinelung".

Po svých předchůdcích zdědil Merlin Mk V/VI některé funkce. Hadice sestavené s náustkem NRV (Non-Return-Valve) a integrovaným výdechovým ventilem. Druhý stupeň s otevíráním proti proudu byl opatřený Venturiho tryskou, která směrovala do nádechové příruby. Měl také vnitřní pojistný ventil.

Siebe Gorman později změnil formy s cílem eliminovat embosované jméno Heinke. Produkoval plochý výčnělek na horním krytu, na který byla přilepena nálepka s označením, že jde o regulátor Siebe Gorman Merlin Mk. V. Po převzetí produkce firmy Heinke v roce 1961 použila Siebe Gorman její hadice a velký lisovaný pryžový náustek se zpětnými ventily i pro Merlin Mark VI. Na náustku změnila jméno na Siebe Gorman a přidala šipku ukazující směr proudění vzduchu.

Siebe Gorman Mark VI byl vyroben z odlitku z námořního bronzu. Na povrchu je chromovaný s vysokým pryžovým víkem. Měl jeden port pro manometr. Měl také přípojku pro připojení hadice přivádějící vzduch z povrchu. Na automatice je pouze zaslepovací šroub. Membrána je podobná té pro regulátor Mistral. Automatika je velmi těžká.

Siebe Gorman následně udělal u Merlinu některá vylepšení, aby mohl produkovat Mark VI. Horní kryt byl zahloubený, aby do něj mohl být vlepený štítek Merlin Mk VI chráněný před obrušováním. Sedlo prvního stupně bylo silnější, aby dovolovalo zkosení plochy a dosedalo proti „O“ kroužku. Zaručovalo to lepší utěsnění při vyšších tlacích v láhvích, které tehdy přicházely do provozu.

Nastavení středního tlaku na prvním stupni bylo změněno z vnitřní hrubé regulace k zevně přístupné metodě. Kryt prvního stupně byl prodloužený, aby zakryl seřizovací matici, kterou se mohl nastavovat střední tlak ¼“ nástrčkovým klíčem. Ten se vkládal skrz odkrytý konec víka.

Technické parametry:

Maximální průtok:  neznámý 
Počet stupňů: 2
1 stupeň: nevyvážený, s otevíráním proti proudu vzduchu
Typ: řízený membránou
Provozní tlak: 16,5 MPa
HP port: 1 – pro manometr
2 stupeň: s otevíráním proti proudu vzduchu (vyvracecí kuželka)  
Typ: s Venturiho tryskou
Střední tlak: 80psi - 90psi (0,5 – 0,6 MPa)
Obal automatiky: kovový, horní kryt plastový
Průměr membrány:   115 mm
Připojení k láhvi: INT
Výdechový ventil: kachní zobák
Náustek: lisovaný pryžový se zpětnými ventily
Délka hadic: 550 mm
Maximální hloubka potápění:  130 ft / 40 m
Hmotnost s hadicemi a manometrem:  2550 gr

Děkuji Johnu Salsburymu za poskytnutí informací o mé automatice.

 

Štítkem automatiky je kulatá samolepka s názvem SIEBE GORMAN Merlin Mk. VI na červeném pozadí.
Pohled na vnitřek automatiky s rozloženými díly II. stupně.
Detail na jednotlivé díly II. stupně: příruba s těsnícím „O“ kroužkem a vyvracecí kuželka.
Pohled na vnitřek automatiky – uprostřed je otvor pojistného ventilu.
Hlavní části automatiky – kompletní I. a II. stupeň v jednom tělesu, horní víko se šrouby a membrána.
Vlevo hlavní těleso, vpravo horní víko s výdechovým ventilem.
Boční pohled na automatiku – I. stupeň spojený s ventilem rezervy a příční vytahovací kolík ventilu rezervy.
Boční pohled na automatiku – I. stupeň spojený s ventilem rezervy a příční vytahovací kolík ventilu rezervy.
Na trojúhelníkovém výstupku na boku hlavního tělesa automatiky je vyraženo písmeno „CH“, měsíc a rok výroby, a výrobní číslo.
Vnitřek automatiky – vyvracecí kuželka a Venturiho tryska II. stupně.
Boční pohled na kompletní automatiku.
Boční pohled na kompletní automatiku.
Hadice s přípojkami a rozložený náustek se zpětnými ventily.
Lícová strana náustku automatiky Merlin Mk. VI.
Rubová strana náustku automatiky Merlin Mk VI se šipkou označující směr proudění vzduchu.
Detail manometru Siebe Gorman. Červená ryska na ciferníku označuje maximální provozní tlak v láhvích - 16,5 Mpa.
Manometr a připojení k automatice.
Potápěčská automatika Merlin Mk. VI – front.
Připojení automatiky Merlin Mk. VI k ventilu láhve.
Potápěčská automatika Merlin Mk. VI s manometrem a návodem k použití.
Schéma rozložené automatiky Merlin Mk. VI s orientací jednotlivých částí.
Vlevo je schéma dvoustupňové automatiky Merlin Mk.V v řezu, vpravo boční pohled na automatiku Merlin Mk. VI.
Schéma dvoustupňové automatiky Merlin Mk. V v řezu. Znázorňuje nakloněnou vyvracecí kuželku, Venturiho trysku upevněnou na ploché podložce a pojistný ventil.
Schéma dvoustupňové automatiky Merlin Mk. V v řezu. Znázorňuje I. stupeň propojený s ventilem rezervy a nastavení tlaku na I. stupni distančními podložkami.
Schéma automatiky Merlin Mk. VI v řezu. Znázorňuje redukční ventil propojený s ventilem rezervy a připojení na přípojku hadice přivádějící vzduch z povrchu.
Zdroj: 
Bob Campbell, Merlin Heinke, Historical Diving Times, Nr. 48 - Winter 2011, str. 8-11.
Service Manual Merlin Mark VI Siebe Gorman