Důlní maska DM-3

Důlní maska DM-3
Výrobce: 
Chirana n.p.
Země původu: 
ČSSR (SR)
Rok výroby: 
1967
Výrobní číslo: 
1979
Full face mask, důlní maska DM-3, Chirana, Stará Turá, Československo.

Důlní masku DM-3 (dále jen maska DM-3) se na trh dostala téměř po čtyřletém čekání. Vznikala na základě zkušeností s používáním masky DM-2, která v té době nesnesla již porovnání se zahraničními maskami. Masku jako příslušenství k dýchacímu přístroji používali kromě sektoru národního hospodářství i Ministerstvo vnitra, složky CO, protiplynová služby v podnicích Ministerstva hutí, Ministerstva chemie, dále v zemědělství, zdravotnictví a také MNO. Zejména HBZS Ostrava požadovala na Hlavním baňském úřadu Praha, Ministerstvu vnitra a Chiraně - Závodu zdravotnické techniky Stará Turá, kvalitnější masku. Výrobci masky, tehdy Chirana Stará Turá, předložila zahraniční celoobličejové masky od firem Dräger a Siebe Gorman jako podklad pro vývoj nové panoramatické masky. Vývoj nové masky byl ukončen již v roce 1962. Avšak s výrobou se začalo až v roce 1966.

Maska DM-3  se skládá z pryžové lícnice s jedním kruhovým zorníkem, z vnitřní polomasky, připojovacího zařízení k hadicím dýchacího přístroje a upínacího zařízení. Lícnice a polomaska jsou vyrobeny lisováním z černé, zdravotně nezávadné pryže, kruhový zorník z dvou vrstev z netříštivého skla a ostatní díly jsou kovové. Okraje lícnice jsou obšity jemným semišem pro snazší přilnutí k obličeji.

Zorník je k lícnici plynotěsně připojen kovovou objímkou, staženou šroubem. Je opatřen otočným stíračem vlhkosti sražené na vnitřní straně zorníku. Tento stírač se ovládá zvenčí pomocí křídlové podložky a šroubu. Ochranný drát chrání zorník před poškozením při hrubém pokládání masky na tvrdou podložku. Pod zorníkem je šroubení, které pevně spojuje vnitřní polomasku s vnitřní části lícnice masky. Šroubení má můstek se závitem W 5/16“ pro těsné připojení vrapovaných hadic vedoucích od dýchacího přístroje; ty jsou opatření koncovkou s centrálním šroubem. Polomaska slouží k usměrnění proudu dýchacího média do dýchacích cest a proudu vydechovaného vzduchu zpět do dýchacího přístroje. Tím se zmenšuje mrtvý prostor masky a snižuje opocování zorníku vysráženou vlhkostí.

Upínací zařízení se skládá z upínacího systému s křížem a ze závěsného pásku. Jeho účelem je zajistit správnou polohu masky na obličeji. Upínací systém je složen z jednotlivých pryžových pásků potažených textilem, které jsou jedním koncem připevněny k patkám lícnice masky a druhým koncem jsou připevněny v kříži. Upínací zařízení se vyrábí ve 3 velikostech. Velikost 1 je nejmenší a velikost 3 je největší. U těchto tří velikostí jsou stavitelné na délku jen bočné pásky. Dále je vyráběno provedení 4, u něhož jsou stavitelné na délku i čelní pásky. Velikost masky je vyznačena na kříži.

Maska je označena razítkem, které je otištěno na vnější ploše bílou barvou a obsahuje výrobní číslo, datum kontroly a jméno nebo značku kontrolora. Typové označení masky DM-3 je vyraženo na kovové stahovací objímce.

Maska DM-3 je vylepšenou verzí masky DM-2, avšak k žádnému výraznému kvalitativnímu skoku nedošlo. Se zahájením výroby masky DM-3 v roce 1966, měla být již vyvinuta maska DM-4. Výroba masky DM-3 byla ukončena v roce 1969.

Zásadní zlepšení masky DM-3 jsou tato:

  • vyšší jakost a tuhost pryže použité na lícnici a polomasku;
  • vylepení vnitřního lemu lícnice jelenicí;
  • upínací pásky jsou přilepeny a přišity, nejsou nýtovány;
  • upínací zařízení se vyrábí v různých velikostech;
  • přípojka pro hadice je odlehčená a byl zrušen závit pro filtr.

Technické vlastnosti:

Výrobce:  Chirana, Stará Turá, ČSSR 
Lícnice:  černá, zdravotně nezávadná pryž 
Zorník: netříštivé lepené sklo 
Průměr zorníku:  110 mm
Průměr otvoru v masce pro zorník:  105 mm
Centrální připojovací závit:  W 5/16“
Celková hmotnost masky:  ca 600 g
  ca 27%

Fotografie masky pořídil Dušan Šuráni.

Děkuji Petrovi Trojanovi za poskytnutí informací a cenných dokumentů k důlní masce DM-3.

 

Důlní maska DM-3
Důlní maska DM-3 - front
Důlní maska DM-3 – from side
Důlní maska DM-3 – back. Na kříži upínacího systému je označení velikosti masky - 3
Způsob připojení závěsného pásku k upínacímu systému masky DM-3
Pohled do vnitřku masky. Okraje lícnice jsou obšity jelenicovou kůží
Na kovové stahovací objímce je vyraženo typové označení masky DM-3
Na dolní vnější straně lícnice je otištěno razítko s označením výrobního čísla 1979, datum výroby masky 10. ledna 1967 a značka kontrolora VAZ
Důlní maska DM-3
Připojení masky DM-3 k potápěčskému dýchacímu přístroji
Připojení masky DM-3 k potápěčskému dýchacímu přístroji PL-401
Připojení masky DM-3 k potápěčskému dýchacímu přístroji PL-401
Důlní maska DM-3 s popisem jednotlivých částí
Technický výkres důlní masky DM-3 schválený dne 29. června 1962
Zdroj: 
1. Přesná mechanika, n. p. závod: Stará Turá, Výzkumný ústav Brno, Technické podmínky Důlní masky DM-3 Prema, TPF-06-137-62, vypracované 25. června 1962 a schválené 18. srpna 1962.
2. Hlavní baňská záchranní stanice, „Vývoj panoramatické masky“ pro Ministerstvo hornictví, značka TZ/Ap/Cho-1044 (Apfelthaler) ze 6. září 1966.
3. Nová maska DM-3, R. Apfelthaler, HBZS Ostrava, časopis HBZS Záchranář č. 5/1966.