Důlní maska DM-4

Důlní maska DM-4
Výrobce: 
Chirana n.p.
Země původu: 
ČSSR (SR)
Rok výroby: 
1969+
Full face mask, důlní maska DM-4, Chirana, Stará Turá, Československo.

Důlní masku DM-4 (dále jen maska DM-4) od roku 1969 vyráběla Chirana n. p., závod Stará Turá. Původně byla určena pro potřeby důlních záchranářů ve spojení dýchacími přístroji s uzavřeným okruhem (CH 146 až CH 458), dále pro potápěčské přístroje s otevřeným okruhem (PL-40, PL-401a lehký potápěčský skafandr PL-40) a pro přístroje s otevřeným okruhem na povrchu (Saturn S 5 a S 7). Inspirací pro konstrukci důlní masky DM-4 se stala německá celoobličejová O-maska od firmy Dräger. Její výroba byla ukončena v roce 1974. Byla vylepšenou verzí předchozí důlní masky DM-3.

Maska DM-4  se skládá z pryžové lícnice s jedním kruhovým zorníkem, z vnitřní polomasky, připojovacího zařízení k hadicím dýchacího přístroje a upínacího systému. Lícnice, polomaska a upínací pásky jsou zhotoveny z černé, zdravotně nezávadné pryže, kruhový zorník z netříštivého skla a ostatní díly jsou kovové. Okraje lícnice jsou obšity jelenicovou kůží pro snazší přilnutí k obličeji.

Zorník je k lícnici plynotěsně připojen kovovou objímkou, staženou šroubem. Je opatřen otočným stíračem vlhkosti sražené na vnitřní straně zorníku. Tento stírač se ovládá zvenčí pomocí křídlové podložky a šroubu. Ochranný drát chrání zorník před poškozením při hrubém pokládání masky na tvrdou podložku. Pod zorníkem je šroubení, které pevně spojuje vnitřní polomasku s vnitřní části lícnice masky. Šroubení má můstek se závitem W 5/16“ pro těsné připojení vrapovaných hadic vedoucích od dýchacího přístroje; ty jsou opatření koncovkou s centrálním šroubem.

Polomaska slouží k usměrnění proudu dýchacího média do dýchacích cest a proudu vydechovaného vzduchu zpět do dýchacího přístroje. Tím se zmenšuje mrtvý prostor masky a snižuje opocování zorníku vysráženou vlhkostí. Upínací systém z pryžových pásků má za účel zajistit správnou polohu masky na obličeji. K lícnici masky je připojen k zařízení pro rychlé nasazení masky na obličej. Nasazenou masku je možno rychle uvolnit pomocí uvolňovacích pásek. Ve středu upínacího systému je vylisováno logo výrobce. Maska DM-4 nemá dýchací ventily, protože tvoří součást vlastního dýchacího přístroje. Vyráběla se v jedné velikosti.

Maska DM-4 má také své nedostatky. Její zorné pole je velmi malé, tvoří necelých 27% obecného zorného pole. Snesitelnost a těsnost je též velmi nízká.

Technické vlastnosti:

Výrobce:  Chirana, Stará Turá, ČSSR
Lícnice:  černá, zdravotně nezávadná pryž 
Zorník: netříštivé lepené sklo 
Průměr zorníku: 110 mm
Průměr otvoru v masce pro zorník: 105 mm
Centrální připojovací závit:  W 5/16“
Celková hmotnost masky:  ca 600 g
Zorné pole:  ca 27%

Fotografie masky pořídil Dušan Šuráni.

Děkuji Petrovi Trojanovi za poskytnutí informací a cenných dokumentů k důlní masce DM-4.

Děkuji také Oldřichovi Lukšovi za poskytnuté informace o důlní masce DM-4.
 
Důlní maska DM-4 - front
Celoobličejová kožená O-maska Dräger (vlevo) a Důlní maska DM-4
Důlní maska DM-4- from side
Důlní maska DM-4 - back
Ve středu upínacího systému je vylisováno logo výrobce
Na stahovacím kroužku je vyražen název masky – DM-4
Pohled do vnitřku masky. Okraje lícnice jsou obšity jelenicovou kůží
Důlní maska DM-4 - front
Důlní maska DM-4 připojena k automatice PL-40 s přístrojem PL-401
Důlní maska DM-4 připojena k automatice PL-40 s přístrojem PL-401 – front
Technický výkres důlní masky DM-4 s popisem jednotlivých její částí
Rozměry důlní masky DM-4
Důlní maska DM-4 s popisem jednotlivých její částí
Zdroj: 
1. Protokol o zkoušce, Chirana, závod zdravotnické techniky, odborový podnik, Stará Turá, 7. října 1969
2. Schvalovací list, Technické podmínky JK 397377 212, Přesná mechanika, n. p. závod: Stará Turá, Hlavní báňská záchranná stanice, závod OKD-OŘ Ostrava-Radvanice, 27. srpna 1969.
3. Por. Oldřich Lukš, Maska DM-4, Technický zpravodaj požární ochrany 1976/2, str. 69 a 70.
4. Osobní ochrana pracovníků, 2. vydání, PRÁCE, Praha 1974, Důlní maska DM-4, str. 39.