Aqua Super 69B

Potápěčská automatika Aqua Super 69B.
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
1969 - 1970
Výrobní číslo: 
bez čísla
Vintage Single Hose Scuba Regulator Aqua Super 69B

Dvoustupňová jednohadicová automatika Aqua Super 69B byla vyráběna v letech 1969 – 1970. Konstruktérem automatiky byl Ivan Nágl. Prvním zadavatelem pro autorizační zkoušky automatiky pod obchodním označením Aqua Super ve Výzkumném a zkušebním středisku Státní autorizační zkušebně 212 Praha byl OFOMAD, Slovenského povstání 18, Praha 6. Zkoušky byly provedeny v období 4.6. - 21.10.1969. Automatika byla pro potápění vyhovující, avšak vykazovala několik závad.

Automatika prošla dalším vývojem a několika konstrukčními změnami. V roce 1971 byla znova předložena ke schvalovací zkoušce ve SAZ 212. Nový model byl označen pod obchodním názvem Aqua Super 69B.  Zadavatelem bylo tentokrát Účelové zařízení TJ podnik Slavia, Žižkovo nám. 132, Hradec Králové. Automatika byla SAZ 212 schválena pro potápění do 80 m. Bylo vyrobeno cca 100 ks těchto automatik v různých variantách a její výroba byla v roce 1971 ukončena. Problematická byla její odolnost a spolehlivost. Nikdy se nedostala mezi širší potápěčskou veřejnost.

Automatika měla být součástí jednoláhvového 5 litrového dýchacího přístroje s označením DPV-P (Dýchací přístroj vzduchový – průmyslový). Druhý stupeň měl být spojen s celoobličejovou maskou DM-2. Přístroj byl v roce 1970 již ve schvalovacím procesu ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky Brno. Pro nesplnění stanovených technických požadavků však nebyl uveden do výroby.

Technické parametry:

Hmotnost: 800 g
Délka hadice: 650 mm
I. stupeň: pístový, vyvážený typ, s průtočným pístem
II. stupeň: s otevíráním proti proudu vzduchu
Membrána: průměr 85 mm
HP: 20 MPA
LP: 1 MPa ± 0,05 MPa
Průtok: 540 l/min
Připojení: INT nebo DIN G 5/8"
Rozměr mezikruží: 18,3 x 12,7 mm
Max. hloubka: 80 m

 

Název automatiky Super Aqua 69B je na tlačítku sprchy.
Jednotlivé díly automatiky Aqua Super 69B.
Jednotlivé díly I. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Šroubovací sedlo I. stupně, vpravo s dosedací plochou pístu.
Kompletní I. stupeň bez třmenu automatiky Aqua Super 69B.
Kompletní I. stupeň s odnímatelným třmenem automatiky Aqua Super 69B.
Kompletní I. stupeň, vpravo se schématem a popisem jednotlivých dílu.
Vlevo upravený I. stupeň automatiky Aqua Super 69B.
I. stupeň automatiky upraven v ostravském Permonu, nahoru byla přidána hlava s několika vývody, včetně pojišťovacího ventilu.
I. stupeň automatiky upraven v ostravském Permonu, nahoru byla přidána hlava s několika vývody, včetně pojišťovacího ventilu.
Rozložené díly II. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Detail na jednotlivé díly pákového systému automatiky Aqua Super 69B.
Pohled do vnitřku II. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Pohled do vnitřku II. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Pohled do vnitřku II. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Šroubkem v levé části se nastavovala poloha páky.
Vlevo automatika Aqua Super 69B bez výrobního čísla, vpravo s výrobním číslem.
Vnitřek II. stupně automatiky Aqua Super 69B s vyraženými údaji. Asi série1, výrob. číslo 30, vyrobena v listopadu 1970.
Pohled na dva modely automatiky Aqua Super 69B.
II. stupeň automatiky Aqua Super 69B.
II. stupeň automatiky Aqua Super 69B.
II. stupeň automatiky Aqua Super 69B.
II. stupeň automatiky Aqua Super 69B, vlevo se schématem a popisem jednotlivých dílů.
II. stupeň automatiky Aqua Super 69B.
Připojení automatiky Aqua Super 69B k ventilu láhve.
Automatika má novější nízkotlakou hadici s černým nylonovým opletem.
Takto vypadala automatika Aqua Super 69B, když byla předložena ke schvalovací zkoušce v SAZ 212.
Technický výkres I. stupně automatiky Aqua Super 69B s popisem jednotlivých dílů.
Technický výkres II. stupně automatiky Aqua Super 69B s popisem jednotlivých dílů.
Technický výkres dýchacího přístroje vzduchového DPV-P.
Část průvodní technické dokumentace dýchacího přístroje vzduchového DPV-P.
Schéma I a II. stupně automatiky Aqua Super 69B.
Reklamní kresba výtvarníka Káji Saudka na automatiku Aqua Super.
Zdroj: 
Závěrečný protokol ze zkoušek plicní automatiky Aqua Super, evid. č. 397 375/5.
Závěrečný protokol ze zkoušek plicní automatiky Aqua Super 69B, evid. číslo: 397 375/12.
Břetislav Vaisar, Potápěčská dýchací technika ve schématech, 1987.
Technické podmínky „Dýchací přístroj vzduchový DPV-P“, obor. č. 397 372 101, TPF 06-049-70 schvalovacího listu VÚZT Brno