Home Made Klakson

Potápěčská automatika Home Made Klakson.
Výrobce: 
Václav Křída
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
ca. 1968
Vintage Two Stage, Singlehose Scuba Regulator Home Made Klakson.

Potápěčská automatika Home Made Klakson pochází z domácí produkce českého potápěče Václava Křídy z Českých Budějovic. Je ukázkou lidové tvořivosti a jeho šikovných rukou. Automatiku si Vašek dělal v roce 1968. První stupeň vyrobil podle návodu, který v časopisu Poseidon v čísle 9 roku 1964 uveřejnil Peter Sharf. Článek, ve kterém byly I. i II. stupeň detailně rozkresleny a postup výroby včetně jejich schémat a popisu činnosti detailně popsán, se jmenoval „Zwei Stufen – aber getrennt!“ (Dva stupně – ale odděleně!). Peter Sharf a Claus Zimmermann zde představili jednu ze svých mnoha konstrukcí automatik a zejména ojedinělou konstrukci I. stupně. Pojistný ventil I. stupně není uložen vně jako u mnoha jednohadicových automatik s otevíráním II. stupně proti proudu vzduchu, ale je uložen uvnitř nad pístem. Připojovací šroub se závite G 5/8“ je vyroben z jednoho kusu, nikoliv s kolíky, jak je uvedeno v návodu. Pro seřízení pojistného ventilu použil regulační šroub umístěný na víku I. stupně.

Pro druhý stupeň Vašek použil tělo z klaksonu do auta. Princip otevírání druhého stupně byl také obdobný, jako např. u automatiky Triton s vyvracecí kuželkou. Pro dýchání však nepoužil klasický systém náustku jako u tehdy vyráběných jednohadicových automatik, ale připojení k masce DM-2 ze soupravy PL-40. Na tehdejší dobu to bylo zcela originální řešení. 

V roce 1969 automatiku věnoval Vlastimilu Blažkovi, tehdejšímu předsedovi klubu sportovních potápěčů NEPTUN České Budějovice.  V létě 2014 jsem ji pak získal z pozůstalosti V. Blažka.

Vašku díky za automatiku.

Technické parametry:

I. stupeň: pístový, nevyvážený, s otevíráním proti proudu vzduchu 
II. stupeň: s vyvracecí kuželkou
Redukovaný tlak: 0,6 MPa
Délka hadice: 700 mm
Provozní tlak: 15 MPa
Hmotnost: 450 g
Připojení k ventilu láhve:  DIN G 5/8"
Maximální hloubka: 15 m

Fotografie automatiky pořídil Dušan Šuráni.

Potápěčská automatika Home Made Klakson.
Připojení II. stupně k celoobličejové masce DM-2.
Detail víka II. stupně (klaksonu) s tlačítkem sprchy.
Rozložené jednotlivé díly I. stupně automatiky Home Made Klakson.
Rozložené jednotlivé díly nízkotlaké části a pojistného ventilu I. stupně automatiky Home Made Klakson.
Kompletní I. stupeň automatiky Home Made Klakson.
Rozložené jednotlivé díly II. stupně automatiky Home Made Klakson.
Rozložené hlavní části II. stupně automatiky Home Made Klakson.
II. stupeň automatiky Home Made Klakson - front.
II. stupeň automatiky Home Made Klakson - back.
II. stupeň automatiky Home Made Klakson  - na spodní části uveden datum výroby klaksonu.
K druhému stupni bylo možno připojit i ústenku ze soupravy PL-40.
Kompletní II. stupeň automatiky Home Made Klakson.
Kompletní automatika Home Made Klakson.
Připojení II. stupně k celoobličejové masce DM-2.
Připojení automatiky Home Made Klakson k ventilu láhve.
I. stupeň automatiky, vlevo jeho schématické zobrazení.
Schéma zobrazení I. stupně automatiky s popisem jednotlivých částí.
Václav Křída
Zdroj: 
Informace od výrobce automatiky Vaclava Křídy.
Časopis Poseidon 9/1964, článek „Zwei Stufen – aber getrennt!“, str. 25 - 28.