Tornádo 300

Automatika Tornádo 300
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
1978
Výrobní číslo: 
33
Vintage Single Hose Scuba Regulator Tornado 300

Automatika Tornádo 300 byla vyráběna v letech 1976 – 1979 v podniku Aquacentrum Praha. Konstruktérem automatiky s vyváženým první i druhým stupněm byl Petr Katz.

První stupeň automatiky Tornádo 300 je opatřen 2 nízkotlakými výstupy a jedním vysokotlakým výstupem pro manometr. Připojení na ventil láhve je INT. Vstupný tlak může být až 30 MPa.

Druhý stupeň automatiky je vybavený ručním kolečkem na seřizování vdechovaných odporů. Výdechový ventil je dvojitý pro lepší spolehlivost. Průměr membrány 80 mm (aktivní průměr 75 mm). Čelní membrána o velkém průměru slouží jako tlačítko sprchy.

Pro sportovní potápění byla vyráběna ve 2 variantách. Ve 2 variantě byla pružina pákového mechanizmu II. stupně přemístěna mezi vodící trubici a vlastní trysku (viz. obrázek). V první variantě bylo vyrobeno 300 ks a ve druhé asi 75 ks těchto automatik.

Technické parametry:
Hmotnost 1100 g
Hmotnost pod vodou 750 g
Obrysový rozměr 190x110x180 mm
Vdechový odpor při průtoku 100 l/min. 100 Pa
Výdechový odpor při průtoku 100 l/min. 370 Pa
Maximální průtok 1000 l/min
Rozměr připojovacího mezikruží Ø 18,3 x 12,3 mm

 

Automatika Tornádo 300
Jednotlivé díly rozložené automatiky Tornádo 300
Jednotlivé díly rozložené automatiky Tornádo 300
Druhý stupeň automatiky Tornádo 300
Pákový mechanizmus 2. varianty (vpravo), kdy pružina byla přemístěna mezi vodicí trubici a vlastní trysku
Druhý stupeň s membránami a stahovacím kroužkem
Druhý stupeň automatiky Tornádo 300 v 1. variantě
Druhý stupeň automatiky Tornádo 300 v 1. variantě
Druhý stupeň automatiky Tornádo 300 se štítkem
Druhý stupeň automatiky Tornádo 300
Originální náustek
První stupeň automatiky Tornádo 300
První stupeň automatiky Tornádo 300
Detail výrobního štítku na prvním stupni automatiky Tornádo 300
Připojení 1. stupně automatiky Tornádo 300 k ventilu láhve
Připojení 1. stupně automatiky Tornádo 300 k ventilu láhve
Automatika Tornádo 300
Automatika Tornádo 300
Schéma I. a II. stupně automatiky Tornádo 300
Zdroj: 
Pavel Katz, "Tornádo 300", Vodní revue č. 5, roč. 1976
Zdroj: 
Petr Katz, CD Potápěčské přístroje a automatiky
Zdroj: 
Břetislav Vaisar, Potápěčská technika ve schématech