Trygon Neo

Potápěčská automatika Trygon Neo.
Výrobce: 
Trygon Brno
Země původu: 
ČSSR (ČR)
Rok výroby: 
1966 - 1972
Výrobní číslo: 
01
Výrobní číslo: 
H42
Vintage Single Hose Scuba Regulator Trygon Neo.

Potápěčská automatika Trygon Neo byla vyráběna v letech 1966 – 1972 v Trygonu Brno. Byla to moje druhá jednohadicová automatika, kterou jsem si v roce 1970 koupil asi za 800.- Kč, a se kterou jsem se asi 4 roky potápěl.

Jejím konstruktérem byl Vratislav Minařík.  První stupeň měla pístový nevyvážený a druhý stupeň s otevíráním po tlaku vzduchu. Jedinou nevýhodou byl menší rozměr mezikruží, obdobný jako byl na dvouhadicových automatikách AV-1 a AV-2. Vdechovaný vzduch proudil trubičkou nasměrovanou do náustku k vytvoření Venturiho efektu, čímž docházelo ke snižování nádechového odporu. Přestože měla malé rozměry, byla docela výkonnou a spolehlivou automatikou. Hodně byla oblíbena mezi československými závodníky ve sportovním potápění.

Bylo vyrobeno několik variant. Ke změnám došlo s údaji na předním víku, v barvě druhého stupně a v barvě náustku. Hlavní konstrukční změnou bylo zvětšení mezikruží na mezinárodní rozměr.  Náustek měla automatika originální s označením Trygon. Bylo vyrobeno celkem asi 200 kusů.

Technické parametry:

Hmotnost: 550 g - 600 g
Délka hadice: 650 mm
I. stupeň: pístový, nevyvážený typ
II. stupeň: s otevíráním po proudu vzduchu
Membrána: průměr 60 mm
HP: 15 MPa
LP: 0,8 MPa ± 0,05 MPa
Připojení: třmenem
Rozměr mezikruží: 14,8 x 10,0 mm nebo 18,3 x 12,7 mm
Max. hloubka: 60 m

 

Štítek s názvem automatiky je umístěn na boku dolního víka.
Jednotlivé díly automatiky Trygon Neo.
Označení systému na I. stupni automatiky Trygon Neo.
Jednotlivé díly I. stupně automatiky Trygon Neo, včetně mezikusu s rozměrem mezikruží 18,3 x 12,7 mm.
Jednotlivé díly I. stupně automatiky Trygon Neo.
Jednotlivé díly I. stupně automatiky Trygon Neo.
Pohled na mezikruží I. stupně a výrobní čísla automatik, vlevo č. 01 vpravo č. 18.
Pohled na mezikruží I. stupně a výrobní čísla automatik, vlevo č. H41 vpravo č. M179.
Výrobní čísla na I. stupni, vlevo č. H42 s mezikružím 14,8 x 10,0 mm, vpravo  č. M179 s mezikružím 18,3 x 12,7 mm.
Vlevo mezikus s mezikružím 18,3 a 12,7 mm, který se našrouboval na tělo I. stupně.
Výrobní čísla zleva: č. 01, 18, H42 a M179.
Výrobní čísla vyražena na okraji těla I. stupně, dole boční pohled.
Kompletní I. stupně automatiky Trygon Neo, první zleva s mezikusem INT.
Rozložené díly II. stupně automatiky Trygon Neo.
Detail jednotlivých dílů pákového systému II. stupně automatiky Trygon Neo.
Pákový systém II. stupně automatiky, trubička směřující do náustku vytváří Venturiho efekt.
Pohled do vnitřku II. stupně automatiky Trygon Neo.
Kompletní II. stupeň automatiky Trygon Neo.
Dvě varianty povrchové úpravy II. stupně automatiky Trygon Neo.
Automatika Trygon Neo s původní hadicí.
Připojení na kostku s rozměrem mezikruží 14,8 x 10,0 mm s rezervou.